Gegant Domènech de Bellaterra
Gegant Domènech de Bellaterra | Redacció

 

La població de Bellaterra és cada cop més envellida. Aquesta és la conclusió que es destil·la de l'estudi redactat per la consultoria social El Risell de Barcelona, i encarregat per la Unió de Veïns de Bellaterra, sobre l'evolució demogràfica dels bellaterrencs al llarg de 20 anys, entre el 1996 i el 2016-2017. L'estudi va ser presentat a l'entitat el passat mes de setembre de l'any 2018, i rebel·la dades d'importància per entendre la societat de la localitat vallesana.

  

  

  

  

En el lapse d'aquests 20 anys, la població de Bellaterra ha augmentat un 15% (368 habitants), passant de 2435 habitants el 1996 a 2803 al 2016, distribuïts en 172 homes i 196 dones. Es tracta d'una distribució per sexes on no hi ha grans diferències fins a les franges d'edat superiors als 80 anys, on la quantitat de dones augmenta, revelant que, tal com es llegeix a l'estudi, “a mesura que avança l'edat, el nombre de dones és més gran en relació al nombre d'homes”.

 

 

Piràmide de població comparativa de Bellaterra entre el 1996 i el 2016
Piràmide de població comparativa de Bellaterra entre el 1996 i el 2016 | El Risell

 

Aquesta tendència es manté en el lapse de temps entre el 1996 i el 2016. No es manté, però, pel que fa a la distribució de la població segons l'edat, ja que “la piràmide de 2016 és clarament més ampla en les parts superiors, evidenciant envelliment”, es pot llegir. I, efectivament, això té una conseqüència d'importància per al món laboral, ja que “l'any 2016 les generacions entre els 20 i 45 anys (edat de treballar) són significativament inferiors a la resta”.

  

  

No és, però, un fenomen únic de Bellaterra. A tota Catalunya, tal com ocorre a la resta d'Europa, la població tendeix a un envelliment progressiu. Així, s'afirma que “segons les previsions demogràfiques, la població de Catalunya tendirà a l'envelliment, fet que a Bellaterra està passant des del 2013″.

 

 

Evolució de les persones majors de 65 anys, menors de 15 i l'índex envelliment any per any
Evolució de les persones majors de 65 anys, menors de 15 i l'índex d'envelliment any per any | El Risell

 

Altres dades que es poden extreure de l'estudi són les referents a l'índex d'envelliment, que segons l'Idescat, es defineix com el “quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys”. En el cas de Bellaterra, l'any 1996, per cada 100 persones menors de 15 anys hi havia 43 persones majors de 65 anys, mentre que “l'any 2016 per cada 100 persones de >65 anys”.

  

 

En nombres absoluts, a l'estudi es llegeix que “des de 1996 a 2016 el nombre de persones majors de 65 anys s'ha incrementat en 376, mentre que el nombre de persones menors de 15 anys només s'ha incrementat en 45”. Una evolució cap a l'envelliment de la població que també es pot percebre en la quantitat de gent gran major de 85 anys sobre la resta de la població, que ronda el 2.5%.

 

 

Majors de 85 anys en relació al total de la població de Bellaterra
Majors de 85 anys en relació al total de la població de Bellaterra | El Risell

 

 

L'evolució a més, demostra que la diferència de sexe sí que és important en aquesta franja d'edat pel que fa a l'esperança de vida. Si bé “l'evolució de les persones majors de 85 anys és clarament creixent”, “les dones, atesa la seva major esperança de vida, creixen molt més que els homes en aquest tram d'edat”. Això genera que moltes dones grans visquin soles i, per tant, es generin una sèrie de necessitats especials per a aquest segment de la població, siguin de tipus econòmic o assistencial.

  

 

La conseqüència és que, segons s'explica, “els domicilis amb una persona sola empadronada han augmentat des de l'any 1996”; un tipus de domicili que es dispara a partir del 2008, coincidint amb l'arribada de la Crisi Econòmica, fins a acabar “doblant els valors de 20 anys enrere” el 2016. 

  

  

A més, s'afirma, hi ha una tendència relativa al decreixement de la població menor de 55-59 anys i, en canvi, “la població que més augmenta percentualment des de l'any 1996 són les persones de 75 a 79 anys”. Unes dades que, a mode de conclusió, s'il·lustren amb una xifra significativa “el nombre de persones majors de 65 anys s'ha quadruplicat en 20 anys (de 184 l'any 1996 fins a 559 el 2017)”.