L'atur segueix baixant a Cerdanyola
Cerdanyola és el 7è municipi del Vallès amb una taxa d'atur més baixa.   | Artur Ribera

 

El 2018, l’atur a Cerdanyola del Vallès ha experimentat un descens respecte a l’any passat. Mentre que el 2017, la ciutat va arribar a les festes nadalenques amb 2.766 aturats i aturades; aquest any ho farà amb 2.466, és a dir, amb 300 persones menys a l’atur. Així, amb un 8,93% de la població activa en situació de desocupació, Cerdanyola forma part del grup de municipis del Vallès Occidental amb una taxa d’atur més baixa que la mitjana comarcal (11,22%) i que la catalana (10.88%). Poblacions veïnes com Ripollet, Sabadell, Terrassa o Badia del Vallès se situen per sobre de la mitjana catalana, mentre que d’altres com Barberà del Vallès, Palau-Solità i Plegamans o Castellar del Vallès estan en una situació semblant a Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès o Matadepera gaudiexen d'una millor salut laboral. 

  

  

Comparant-lo amb la resta de municipis del Vallès Occidental, Cerdanyola és el 7è amb una taxa d’atur més baixa, mentre que el 2017 va acabar l’any en la sisena posició. Cal tenir en compte, però, que les dades de ciutats com Viladecavalls, Gallifa, Castellbisbal o Castellar del Vallès, entre d'altres, van fluctuant en unes xifres molt semblants a les de Cerdanyola i van intercanviant-se les posicions en l'escala global vallesana. Per tot això no es poden extreure conclusions negatives d’aquesta comparació, ja que Cerdanyola del Vallès ha passat de tenir un 9.6% de la població en atur, a tenir-ne un 8.93%. 

 

La corba de l’atur del 2018 és gairebé idèntica a la del 2017, encara que amb uns nivells més baixos. Això vol dir que l’atur va créixer i va disminuir aproximadament en els mateixos mesos de l’any, però que el 2018 els pics d’augment de l’atur han estat més baixos que el 2017 i les davallades més pronunciades. D’aquesta forma, mentre que l'agost del 2017, a Cerdanyola, van haver 2.856 aturats i aturades; al mateix mes del 2018, n’hi ha hagut 2.614. De la mateixa manera, mentre que el juny del 2017 – tot i ser un dels moments de l’any amb el nombre d’aturats i aturades més baix – en va haver-hi 2.707; el juny del 2018, 2.454. 

  

 

 

 

 

Dades d’atur per sexe, per grup d’edat i per sector

 

Pel que fa a la distinció entre sexes, a Cerdanyola hi ha més dones aturades – 1.434 –, que no pas homes – 1.080. Aquests nombres representen un 7.1% dels homes en edat de treballar i un 11.1% de les dones en edat de treballar de la ciutat. Es tracta d’una tendència comuna a tot Catalunya: al Vallès Occidental hi ha 22.572 homes aturats i 30.435 dones. Els homes, però, no només surten guanyant en els nombres totals, sinó que seguint la tendència dels darrers anys, l’atur masculí disminueix de forma més intensa que el femení. 

  

  

Quant a l’atur per grupts d’edat, a Cerdanyola, les persones de més de 45 anys són les que més pateixen les conseqüències de la manca d’oferta del món laboral. Així, un 12.8% estan en situació d’atur. D’altra banda, un 9% de les persones de menys de 25 anys estan aturades i un 7.5% de les compreses entre els 25 i els 44 anys també ho estan. No obstant això, en els tres casos, Cerdanyola està per sobre de la mitjana d’ocupació de la comarca i gaudeix d’una situació millor que la majoria dels seus municipis.

  

 

 

Al Vallès Occidental, el sector laboral que ha experimentat una millora més significativa ha estat el dels serveis relacionats amb l’empresa. Per exemple, mentre que el 2017 es van quedar 1266 persones d’aquest sector a l’atur al mes de desembre, el novembre del 2018, aquest nombre baixa fins als 343. La indústria i el comerç són uns altres dels sectors que més han remuntat durant aquest any natural. 

  

  

En resum, Cerdanyola es manté com a una de les ciutats del Vallès Occidental que més reforçada està sortint de la crisi econòmica. Tot i que els anys durs de la recessió van portar la ciutat a situacions d’extrema dificultat, des del 2013 l’atur no ha fet altra cosa que disminuir i les estadístiques col·loquen el municipi en el grup privilegiat de la comarca, amb només Matadepera, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès significativament per davant pel que fa a l’ocupació.

 

 

*La informació de l'apartat “Dades d’atur per sexe, per grup d’edat i per sector” s'ha realitzat amb dades dels mesos de desembre del 2017 i novembre del 2018.