S'oferiran subvencions per adequar i obtenir l'habitabilitat | Artur Ribera

 

A partir del 21 de gener, l’Àrea Metropolitana de Barcelona obrirà una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació d’habitatges (les sol·licituds s’han de presentar a partir del 21 de gener). L’objectiu del programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana.

 

Les actuacions subvencionables són totes aquelles destinades a millorar l’habitabilitat de l’habitatge. Aquestes inclouen les actuacions per adaptar les instal·lacions de l’interior de l’habitatge com ara les xarxes d’aigua, elèctrica, gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament…

 

També inclou la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. D’altra banda, les subvencions contemplen les millores energètiques i de sostenibilitat com són la millora de l’aïllament, incorporació proteccions solars, substitució de làmpades per altres de major rendiment energètic… I per últim, les actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge (aparells elevadors, substitució de banyera per dutxa, eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cuina…). 

 

La quantia màxima de l’ajut no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable , ni l’import de 3.000 euros. En cas que l’habitatge formi part de la Borsa Local de Lloguer Social, la quantitat màxima serà de 6.000 euros. L'Ajuntament de Cerdanyola també indica que l’habitatge on es realitzin les obres ha d’haver estat construït abans de l’any 1996, ha de ser de titularitat privada i ha de constituir el domicili habitual i permanent del seu propietari a arrendatari.

 

Per a més informació cal adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Habitatge. També es pot consultar les bases de la convocatòria al web http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2018