Junta de Veïns de Bellaterra en el seu ple de gener de 2019 | Toni Alfaro

 

El ple ordinari de la Junta de Veïns de Bellaterra celebrat el passat dilluns 21 de gener de 2019 va destacar pels debats entorn de la proposta d'alteració del Pla General Metropolità de Bellaterra, la creació d'un conveni entre la EMD i la Comissió de Veïns que recull signatures per l'annexió a Sant Cugat i l'alta participació al plenillo, que va estar centrada, en gran part, per les intervencions de l'exvocal de Gent per Bellaterra, Miquel Vàzquez, que va acudir com a públic. 

 

 

Només començar el ple, es va demanar a la reunió la possibilitat d'incloure un punt extra a l'ordre del dia sobre la modificació del PGM per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, cosa que es va aprovar per unanimitat.

 

 

Tot seguit es va dur a terme el nomenament oficial de Guillem Nadal i –Purificació Ribelles no serà part del govern, finalment, per motius personals- com a nou vocal de l'EMD de Gent per Bellaterra, aprovat per unanimitat. Nadal ve a substituir a Miquel Vázquez i Helena Figuerola en les seves cadires després que dimitissin el passat mes de novembre

 

 

 

Conveni entre l'EMD de Bellaterra i la comissió de recollida de signatures

 

El següent punt de l'ordre del dia va ser la ratificació del conveni de col·laboració amb la Comissió Promotora per l'annexió de l'EMD Bellaterra al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Un punt que es va iniciar amb la petició del vocal d'Esquerra, Quim Oltra, de declarar la proposta nul·la “per motius d'equitat i per evitar una politització que pot ser contraproduent al procediment de recollida de signatures”.

 

  

  

Segons la seva opinió, “la politització d'un procés que acabarà en un contenciós, sigui per la banda que sigui, dóna arguments jurídics per a desvincular-ho d'una iniciativa ciutadana”. Aquesta opció es va desestimar per la votació en contra dels grups de Gent per Bellaterra i PDeCAT.

 

 

  

  

Ramon Andreu, president de la EMD de Bellaterra va respondre a diverses preguntes d'Oltra, explicant que, sobre el recompte de votacions, “és la comissió promotora qui ha de decidir si dóna el recompte de signatures o no”, i que l'informe jurídic per a assessorar la comissió “és d'un treballador de la EMD que factura uns 1.000 euros al mes”.

 

 

  

  

Oltra, per la seva banda, va cridar l'atenció també sobre la necessitat de què el procediment administratiu per la recollida de signatures estigui convenientment fet, ja que “si administrativament ho fa malament, pot tirar enrere tot això”. I és que, segons Oltra, hi havia alguns aspectes a tenir en compte, com que en l'informe “no es parla de Can Fatjó dels Aurons”, que la secretària de l'EMD, Beatriz Ripoll, ha de contribuir a la recollida “en hores extres” o que “el conveni és del dia 17 i ja estava publicat al Bellaterra Informa -mitjà de difusió de la EMD- el dia 15”.

 

 

  

  

Andreu va sintetitzar l'acord dient que “sempre he dit que hi ha tres tipus de persones: les que creen les coses, les que les gaudeixen i les que les critiquen”, i que, “surti o no surti és una cosa bona veure les amistats i els vincles que s'estan fent” amb el procés.

 

 

  

El conveni va ser aprovat amb els vots a favor de Gent per Bellaterra i PDeCAT i l'abstenció d'Esquerra.

 

 

Aprovades les mocions per l'esport i la inclusió dels joves a la Festa Major

 

Seguidament es van aprovar per unanimitat dues mocions proposades per Esquerra Republicana: una per treballar per l'impuls de l'esport a Bellaterra i una altra sobre el foment de la inclusió dels joves als actes de la Festa Major de Bellaterra.

 

  

  

Pel que fa al tercer punt, Oltra va “instar al govern perquè treballi per l'impuls de l'esport i que facin un projecte per la remodelació de les pistes del Turó de Sant Pau“. Una qüestió sobre la qual el PDeCAT va recollir el guant per a demanar investigar “de quina manera podem gestionar convenis perquè els bellaterrencs puguin gaudir de les instal·lacions del Club Bellaterra”, ja que “les instal·lacions esportives que hi ha a Bellaterra són les del Club Bellaterra“, va argumentar Jordi Macarulla. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat amb la promesa de treballar-hi pel pròxim plenari.

 

 

  

  

D'altra banda, la segona moció d'ERC va instar a “trobar mecanismes de treball perquè el jovent busqui la manera d'integrar-se amb el muntatge dels actes de la Festa Major”. Una proposta sobre la qual Macarulla i el PDeCAT es van mostrar també d'acord, instant a l'aprovació: “és a partir de l'aprovació de la moció que podran començar a sortir propostes”. Així, aquesta moció també es va aprovar per unanimitat.

 

 

Rebutjada la modificació del PGM de Bellaterra

 

 

Sens dubte una de les mocions on més va haver-hi debat va ser a la de modificació, proposada per Esquerra Republicana, del Pla General Metropolità de Bellaterra, que regula la quantitat d'usos i habitatges que es poden donar en una propietat, així com les parcel·lacions que s'hi poden efectuar. Una moció que venia a ratificar a la Junta de Veïns una proposta de regulació proposada per Esquerra al ple de desembre de l'Ajuntament de Cerdanyola.

 

  

  

Per part de Gent per Bellaterra es va estrenar Guillem Nadal, que va indicar que “sí que estaríem d'acord amb la participació ciutadana per fer canvis al PGM, però la moció només diu que està obsolet”. Alhora, va argumentar que “dóna la sensació que es fa això per començar a posar blocs de pisos a Bellaterra”. Ramon Andreu, alhora, va dir que els hi semblava perillosa la moció perquè “quan una persona és requalificada a la seva propietat, a vegades està obligada a reurbanitzar i que hi hagi un cost econòmic”.

 

 

  

  

Jordi Macarulla, del PDeCAT, va sumar-se a considerar que “una de les línies vermelles hauria de ser les vivendes plurifamiliars, i no incloure ni blocs de pisos ni canvis que afavoreixin l'especulació immobiliària“. Des del seu punt de vista, això “està molt lluny de la morfologia de Bellaterra i entenem que la moció està lluny del que els veïns volen”.

 

 

  

  

Finalment, Quim Oltra, proposant de la moció, va lamentar que “l'especulació no és una cosa que tingui a veure amb la construcció de pisos sinó amb comprar a un preui vendre a un altre”, i va insistir que “la moció és tremendament laxa i deixa llibertat a modificacions segons el que vulguin els veïns”. Tot i això, la proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de Gent per Bellaterra i PDeCAT, i el vot a favor d'Esquerra.