Les pilones que regulen el trànsit a la via | J. Tardós

 

El jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona, en la seva sentència 5/2019, ha donat la raó a l'Ajuntament de Cerdanyola sobre el recurs contenciós administratiu interposat pel consistori a la col·locació de les pilones de control del trànsit a l'altura del número 27 del Camí Antic de Sant Cugat al terme de Bellaterra.

 

  

  

Això implica que, tal com es pot llegir a la sentència, “s'ordena a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra la retirada de la pilona i la senyalització complementària”. Alhora, des del jutjat s'ordena a la EMD “el pagament dels costos devengats en aquest procés”, que, segons apunta la regidora de Relacions Institucionals amb la EMD, Laura Benseny, “se situen al voltant dels 3.000 euros”.

 

 

  

  

La sentència dictada el 10 de gener és, tanmateix, no ferma, cosa que implica que la EMD la pot recórrer i tornar a engegar un procediment amb què, segons indica Benseny, “portem ja cinc anys”. Indica que “és ben clar el que diu el jutge i esperem que des de la EMD no impugnin la sentència i l'apliquin”. Alhora, incideix en “el treball conjunt entre la EMD i l'Ajuntament per no haver de judicialitzar les accions de les dues administracions”. 

 

 

  

  

Per la seva banda, el govern de la EMD té quinze dies hàbils -o tres setmanes naturals- per a interposar un recurs. Si no, la sentència es tornaria ferma i el govern de Bellaterra hauria d'executar-la.