Mariano Sazatornil, de l'Associació de Veïns del Turó de Sant Pau
Mariano Sazatornil, de l'Associació de Veïns del Turó de Sant Pau | Laia TR

 

Des del Turó de Sant Pau s'ha creat una comissió d'estudi per valorar els avantatges i inconvenients de la proposta d'annexió. Parlem amb un dels membres de la comissió d'estudi, en Mariano Sazatornil.

 

La comissió d'estudi va publicar un web on fan recull de tota la informació rellevant al respecte perquè tots els veïns de Bellaterra puguin signar convenientment informats.  

  

  

Què esteu fent des del Turó?

Tot arranca d'una visita que va fer el president de l'EMD al Turó de Sant Pau. Allà ens va anunciar que s'iniciava una recollida de signatures per part de veïns de Bellaterra per adherir-nos a Sant Cugat i que el motiu era la impossibilitat de signar un conveni amb Cerdanyola que millorés la situació actual de l'EMD: en competències, econòmiques, etc.

  

  

Us heu estat reunint amb diferents testimonis fins ara i recopilant informació.

Sí. Com a resultat vam crear una comissió per analitzar les conseqüències de pertànyer a Sant Cugat. El que pretenem és saber avantatges i inconvenients i, per tant, no prenem cap postura en relació a si convé o no. Cada membre de la comissió té la seva opinió… Ens vam reunir amb l'alcalde de Cerdanyola, la tinent d'alcalde de presidència de Sant Cugat, amb el secretari de l'EMD de Valldoreix i també amb els impulsors d'una iniciativa que hi ha a la Floresta per crear una Entitat Municipal Desconcentrada, que no Descentralitzada… També ens hem reunit amb diferents grups municipals de Cerdanyola de diferents partits polítics, vocals de l'EMD i vam fer consultes a l'administració de l'Estat i l'administració de la Generalitat en relació al traspàs d'una EMD de Cerdanyola a EMD d'un altre municipi, en aquest cas a Sant Cugat. Estem analitzant tot aquest tema.

  

  

Com han anat les reunions fins ara?

Molt bé. He de dir que hem tingut col·laboració per part de tots els entrevistats. És evident que cadascú té un punt de vista bastant diferent. És veritat que sí que hem tret informació analitzant lleis de conseqüències per Bellaterra i, per tant, el que pretenem és fer una memòria i convocarem als veïns del Turó de Sant Pau per informar-los de tot allò que hem recollit.

 

Segons l'administració catalana no és possible que l'EMD, com a EMD, passi a Sant Cugat: primer s'ha de renunciar a l'acord de creació de l'EMD de Bellaterra

  

  

I a tota Bellaterra no? Turó de Sant Pau, gairebé com a municipi independent, no?

Quasi, quasi…(riu). Jo crec que ha estat interessant perquè a més ens hem dividit en diferents conceptes. Hi ha temes de salut, d'ensenyament, de transport públic, de seguretat, de neteja, manteniment… i hem analitzat cada una d'aquestes problemàtiques i les conseqüències que tenen.

  

  

N'hi ha alguna que destaqui?

Sí. N'hi ha una que és molt important. Segons l'administració catalana no és possible que l'EMD com a EMD s'adscrigui a Sant Cugat, és a dir, primer s'hauria de renunciar a l'acord de bases de creació de l'EMD de Bellaterra. Llavors Bellaterra s'hauria d'adscriure a Sant Cugat i des d'allà es pot crear una altra EMD. El problema està en què la situació actual no permet crear entitats municipals descentralitzades. Sí, desconcentrades.

  

  

Quines diferències hi hauria entre les dues?

Importantíssimes. En una entitat desconcentrada, els ciutadans no escullen directament els membres de l'EMD. En canvi, nosaltres ara votem a un president i als vocals de l'EMD. En segon lloc, una desconcentrada no té Junta de Veïns, és a dir, una junta de direcció, un consell…com el que tenim ara on els representants polítics es reuneixen i prenen decisions. No té personalitat jurídica propi, tresoreria, ni capacitat de contractar. Les entitats desconcentrades no són ens locals com pot ser un ajuntament o una entitat descentralitzada. Les diferències són abismals entre una i l'altra.

  

  

Ens podria posar algun exemple?

De fet, una entitat desconcentrada és un barri. El que passa és que aquest barri pot signar un acord amb l'ajuntament perquè hi destini uns diners, però és l'ajuntament qui fa la gestió, contractació i tal. Un exemple seria la Floresta, un barri una mica especial de Sant Cugat. Ells estan bastant disgustats amb l'Ajuntament de Sant Cugat (…) qui els dedica una quantitat i els veïns decideixen el destí de les inversions: arreglar un carrer, plantar arbres… És molt diferent d'una EMD, qui té unes competències amplíssimes com en el cas de Valldoreix.

 

 

La forma d'aclarir-ho és que algú de l'administració, que té competències, digui si és possible. Llavors els veïns podran signar amb coneixement de causa

  

  

Què preferirien vostès?

Hi ha persones que diuen que sí que és possible. Jo el que critico és que abans de començar una iniciativa d'aquest tipus, això hauria d'estar perfectament aclarit. I la forma d'aclarir-ho és que algú de l'administració, que té competències, digui si és possible o no. Llavors els veïns podran signar, no en un acte de fe, sinó amb coneixement de causa. El que demanaria és que algú competent digui si és possible o no.

  

  

No tenen constància que des de la Comissió de Veïns per l'annexió s'hagin fet aquestes gestions?

No. Nosaltres sí que hem preguntat i la resposta telefònica ha estat que no és possible entrar com a EMD a Sant Cugat. Però no ho tinc contrastat, per escrit… També és molt diferent que qui es dirigeixi a l'Administració d'Ens Locals sigui un alcalde, president, regidor… qui fos. Jo sóc un ciutadà…

  

  

Quins avantatges i inconvenients veieu més clars?

És difícil de concretar. Per la part de l'IBI és més barat, hi ha una diferència d'aproximadament el 10%, la marca “Sant Cugat”. També és cert que l'Ajuntament de Sant Cugat tenia un projecte de reurbanització dels habitatges. No sé si això seria positiu o negatiu. Segon tema: si és veritat que en passar a Sant Cugat ens permetria ser una EMD similar a la de Valldoreix (igual és molt difícil) les competències serien més àmplies i tindríem més capacitat de decisió. Però, insisteixo: si és veritat. Jo no ho poso en dubte, l'únic que dic és que algú s'ho miri seriosament (…) Després inconvenients, el tema de l'accés a l'Escoleta.

  

  

Me n'han fet cinc cèntims d'això

Els alumnes que ja són dins l'Escoleta o el Pere Calders no tindrien problemes, però els nous sí, perquè al ser “de Sant Cugat” ho tindrien molt més difícil per accedir a l'Escoleta. És veritat que parlant amb l'alcalde hem valorat el fet de les places vacants, però clar, va per punts de zona i és molt més difícil.

 

 

No és positiu per Bellaterra tenir un conveni que tripliqui els recursos econòmics, incrementi les competències i encara tenim res a dir amb Can Fatjó?

  

  

Ja…

De tot plegat, m'agradaria dir que s'estava a punt de signar un conveni – segons l'alcalde – que a l'inici de les negociacions es va quedar que no es tocarien els límits territorials. Insisteixo que és la versió de l'alcalde. Quan s'estava a punt de signar el conveni, va sortir el tema que l'EMD planteja: modificar també el territori per afegir Can Fatjó dels Aurons al terme de Bellaterra. I entenc perfectament la problemàtica que té Bellaterra amb l'espai del possible abocador de Can Fatjó dels Aurons. L'alcalde es va negar amb el tema de tocar els límits territorials i per això el conveni no se signa. Malgrat estigui sobre la taula.

  

  

Encara?

Sí i perdó. En paral·lel, l'alcalde sí que plantejava firmar un acord Ajuntament-EMD pel qual l'EMD podia exercir algun tipus de control sobre el tema de l'abocador i inclús – parlava l'alcalde – que depenent de quines condicions, Bellaterra tingués dret a veto sobre allò que es fa al terreny. Bé, a mi, si hi ha una intervenció per part de l'EMD, em sembla positiu, però clar. Si això és el que ens aparta de la signatura d'un conveni que incrementa les competències que té l'EMD, que més que triplica el pressupost que té l'EMD i en la meva opinió un conveni que encara es podria millorar més – en la línia del de Valldoreix – no acabo d'entendre que la resposta sigui: marxem a Sant Cugat, perquè al marxar a Sant Cugat, els límits territorials de Bellaterra tampoc es tocarien. Can Fatjó no va. I difícilment quan estiguis en un altre municipi, l'Ajuntament de Cerdanyola signarà un conveni pel qual un barri d'un altre municipi (Bellaterra a Sant Cugat) tingui cap mena de decisió sobre l'abocador de Can Fatjó (…) Això no treu que hi hagi veïns que vulguin passar a formar part de Sant Cugat, però m'agradaria aclarir aquests punts: No és positiu per Bellaterra tenir un conveni que tripliqui els recursos econòmics, incrementi les competències (encara discutibles) i encara tenim res a dir amb Can Fatjó?

  

Hi ha més detalls sobre el conveni?

Junt amb el conveni, l'Ajuntament volia destinar almenys dos policies a Bellaterra. Això també pot fer-ho Sant Cugat però, en tot cas, és ja un compromís de Cerdanyola que amb Sant Cugat s'hauria de renegociar. Que no dubto que ho poguessin fer (…). També hi havia la possibilitat que es muntés una oficina d'atenció al ciutadà a Bellaterra… L'entrevista que vam tenir amb el tinent d'alcalde de presidència de Sant Cugat és que ells no es pronunciaven fins que no s'acabés la recollida de signatures i tirés endavant. Oficialment no s'ha compromès a res. Per tant, jo crec que tot aquest procés és complex perquè no serà gens fàcil administrativament estarem uns quants anys tramitant aquest tema. No valdria la pena desencallar el conveni? Jo crec que hi ha hagut una certa precipitació amb tot aquest tema. Aquesta és la visió una mica que tenim, que cadascú decideixi el que cregui.