Entrada al recinte de l'espai Respir
Entrada al recinte de l'espai Respir, a Barcelona | Diputació de Barcelona

 

La Diputació de Barcelona ofereix el programa Respir d'estades residencials temporals amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb un determinat grau de dependència, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

 

 

El servei, ubicat al Recinte Mundet de Barcelona, s'adreça a aquelles famílies residents en algun dels 311 municipis de la demarcació (inclosa la ciutat de Barcelona) que tenen al seu càrrec persones amb dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) o bé persones amb discapacitat intel·lectual. El servei Respir va acollir l'any passat 3.685 persones usuàries, de les quals 2.238 són dones i 1.447 són homes.

 

 

El programa disposa actualment d'una mitjana de 200 places operatives al llarg de l'any per a persones grans amb dependència, i de 28 places per a persones amb discapacitat intel·lectual, que a partir del mes d'abril s'ampliaran a 32 places amb la voluntat de donar resposta a més famílies.

 

 

La durada màxima d'estada és de dos mesos l'any, que es poden gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies en el cas del centre residencial per a persones grans i d'un mínim de 3 dies en el cas del centre de persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Mapa d'accés al recinte de l'espai Respir
Mapa d'accés al recinte de l'espai Respir | Diputació de Barcelona

 

 

En base a l'enquesta de satisfacció d'aquest servei, el 100% de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i un 99% de les persones usuàries de gent gran el valoren positivament. També es desprèn que un 94% de les persones usuàries amb discapacitat intel·lectual i un 96% de les persones usuàries de gent gran desitjarien sol·licitar una nova estada.

 

 

Les famílies interessades en el programa Respir s'han d'adreçar als serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments, que les informaran i cursaran la petició d'estades. Les sol·licituds es poden tramitar en qualsevol moment de l'any. Les estades s'assignen en funció de la valoració tècnica de les peticions i de la disponibilitat de plaça.

 

 

Els serveis residencials d'estades temporals es regeixen per un sistema de copagament, en el qual la quota a abonar es determina en funció de la capacitat econòmica de la persona atesa.

 

 

Podeu veure'n un vídeo en aquest enllaç.