La Tarifació Social té incidència en les escoles bressol | EBM Cordelles

 

 

Les escoles de Cerdanyola del Vallès es preparen ja pel curs 2019-2020. Si aquest mes de febrer han estrenat les jornades de portes obertes, el pròxim pas arribarà a finals dels mes de març.

 

Segons les previsions de l'Ajuntament de Cerdanyola, el 29 de març començarà període per presentar les sol·licituds de preinscripció d'Educació infantil de segon cicle, educació primària i ESO. El termini acabarà el 9 d'abril. Quant a les preinscripcions als instituts de Batxillerat, tindran lloc la primera quinzena de maig, mentre que la segona quinzena del mateix mes ho faran les preinscripcions de formació professional i arts plàstiques i disseny. 

 

En aquest procés de preinscripcions, el Decret 31/2019 publicat el 5 de febrer, s'estableix que queden eliminats els següents criterirs de prioritat complementaris: Que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs i que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals. Aquesta modificació afecta l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.