L’entrada al Turó de Sant Pau amb el cartell de la 34a Festa Major del barri. | Laia Tardós Roda

 

 

Una comissió de veïns del Turó de Sant Pau, barri ubicat a Bellaterra, ha elaborat una pàgina web per fer més accessible a tothom la informació sobre la iniciativa d'annexió de Bellaterra a Sant Cugat. El portal inclou recull de premsa, documents oficials, actes de reunions amb diferents institucions i informacions relatives a les relacions entre l'EMD de Bellaterra i l'Ajuntament de Cerdanyola. 

 

Un dels aspectes recollits és la relació de contenciosos judicials entre l'EMD de Bellaterra – des de la seva creació, fins a finals de l'any passat – i l'Ajuntament de Cerdanyola. Aquesta relació està proporcionada per la cap del servei jurídic de l'Ajuntament de Cerdanyola, amb data de 21 de desembre de 2018.

 

En aquest document, es compten fins a 22 litigis entre l'Ajuntament i l'EMD, la major part dels quals per qüestions relatives al pressupost de l'entitat i l'atorgament de llicències. També es troben contenciosos motivats per la instal·lació de sistemes de seguretat com les pilones del Camí Antic o les videocàmeres de vigilància.

 

 

22 processos, 8 dels quals, resolts

 

Dels 22 processos judicials, 8 ja han estat resolts amb una sentència ferma, mentre que els altres 14 continuen oberts o sense sentència definitiva.

 

D'altra banda, es pot llegir que d'entre els 22 contenciosos totals, en 15 l'EMD hi figura com a part demandant. La xifra de contenciosos interposats per l'Ajuntament s'eleva fins a 7. 

 

Si voleu revisar el document, només heu d'anar aquí. També podeu visitar la resta de la web aquí.   

 

Què és aquesta comissió del Turó de Sant Pau?

 

Davant de la recollida de signatures i els dubtes sorgits sobre les conseqüències que podria tenir pels veïns la possible annexió de l´EMD de Bellaterra al municipi de Sant Cugat, al Turó de Sant Pau, s’ha creat una comissió amb el recolzament de la Junta de l’Associació de Veïns per analitzar i valorar l’abast d’aquesta decisió a partir dels comentaris, suggeriments i dubtes dels veïns, que poden plantejar a través del contacte d'aquesta pàgina o del correu electrònic: turo.santcugat@gmail.com

 

La comissió ha començat a recollir la informació pertinent sobre els diversos aspectes: legals, contractuals, operatius i de funcionament, mitjançant reunions amb les institucions, a més de compilar la documentació disponible en els mitjans i la que ens puguin proporcionar. Tot aquest material és posat a disposició dels veïns a través d'aquesta pàgina Web perquè puguin valorar les avantatges i els inconvenients de la proposta d’annexió.