Mapa facilitat per l'EMD que mostra la distància de Bellaterra amb Cerdanyola i amb Sant Cugat | EMD Bellaterra

 

 

Cal dir que he signat per tal que Bellaterra es converteixi en una EMD annexada a Sant Cugat. Per què ho he fet? Raonament simple, massa simple: amb “Sant Cugat no pot anar pitjor”.

 

 

  1. Regularment Cerdanyola ha menystingut Bellaterra, a la seva gent i les seves necessitats.
  2. L'abandonament es fa palès per poc que ens hi fixem. Il·luminació deficient, voreres en mal estat, embornals que més aviat semblen un jardí de males herbes i porqueria acumulats, carrers que s'han convertit pràcticament en autopistes a causa del pas constant de vehicles forans, poda d'arbres feta a destemps, mínim o cap manteniment de zones públiques enjardinades, calçades en mal estat, aparcament incívic i sense control, etc. Qui té la culpa de tot plegat? La Diputació, l'Ajuntament, l'EMD?
  3. Per més “inri” no tot Bellaterra correspon només a un ens, fet que fa més feixuc i complicat tot plegat a l'hora de sol·licitar informació o presentar instàncies.
  4. Em pregunto, hem arribat fins aquest punt pel menystenir per part de Cerdanyola i tal vegada per part de la Diputació, o bé per la manca de diàleg entre l'EMD i els altres dos ens? S'han trencat els ponts de comunicació entre l'EMD i l'Ajuntament fins al punt de manca d'una mínima entesa? Doncs malauradament sembla que sí!

 

 

Veritablement canviarà gran cosa el fet d'annexar-nos a Sant Cugat? I el sistema-lleis actuals ho permeten o ho permetran? Hi haurà per part de l'EMD més capacitat de diàleg?