bomber, incendi

Un bomber apagant un foc al bosc | Arxiu

 

 

 

 

Des de la Direcció General dels Agents Rurals ha quedat activat el nivell 1 del Pla Alfa al Vallès Occidental, incloent Bellaterra. Des del 15 de març es troba en vigor la prohibició d’encendre foc en terrenys forestals sense la corresponent autorització.

 

Les actuals condicions meteorològiques i el risc potencial d’incendi forestal han comportat l’activació del Pla Alfa en la majoria de comarques catalanes. El Vallès Occidental es troba en el nivell 1 de perill. Al mapa es pot observar els nivells de perill per risc d’incendi a Catalunya.

 

Nivell 1: Garrotxa, Selva, Ripollès, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès, Cerdanya, Noguera, Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Barcelonès, V. Occidental, V. Oriental i Maresme.

 

Nivell 2: Baix Empordà, Pla d’Estany, Alt Empordà, Gironès, Alt Urgell i Pallars Jussà.

 

El Pla Alfa és l'operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

 

 

 

 

Prohibició de fer foc al bosc

 

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:

 

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.