Estació FGC Bellaterra
L'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Bellaterra | Wikimedia Commons

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya iniciarà a principis del mes d’abril les obres de la nova subestació de tracció a l’estació de Bellaterra de la línia Barcelona-Vallès. La instal·lació s’inscriu en el conjunt d’actuacions necessàries per a la posada en servei dels nous itineraris del Metro del Vallès per als propers anys i permetrà garantir el servei comercial de trens sense caigudes de tensió a més d'estalviar energia.

 

 

La nova subcentral se situarà estratègicament entre les subcentrals existents a les estacions de Sant Cugat i Sant Quirze. Les obres de la primera fase que executarà l’obra civil, és a dir, la construcció del recinte que posteriorment albergarà les instal·lacions elèctriques que subministrin energia a la línia ferroviària, s’iniciaran la primera setmana d’abril i tenen una durada prevista de sis mesos.

 

 

Per tal de garantir la seva integració a l’entorn paisatgístic, l’edifici que albergarà les instal·lacions serà soterrat. Degut a l’emplaçament de la nova subestació, sota la Via Verda, durant l’obra s’habilitarà un desviament parcial d’aquest camí per mantenir-lo sempre en servei. Un cop finalitzada l’obra, el traçat d’aquest camí tornarà al seu recorregut original.