pilones
Moment de l'enquesta de mobilitat a l'altura de les pilones de Bellaterra, el 27 de març del 2019 | Redacció

 

 

El Ple Municipal del mes de març a l'Ajuntament de Cerdanyola, el penúltim de l'actual mandat, se centrarà en el debat de temes com el reglament per l'adjudicació d'habitatge social – que es podria aprovar definitivament -, i el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. Un altre tema destacat serà el recurs contenciós que el govern planteja interposar contra l'ordenança aprovada per l'EMD de Bellaterra, que permet la instal·lació de les pilones del Camí Antic de Sant Cugat.

 

Tots els grups votaran si accepten, o no, la proposta del govern per interposar una denúncia contra l'ordenança reguladora del trànsit de vehicles al Camí Antic de Sant Cugat a Bellaterra i de la taxa d'expedició de targetes aprovada inicialment per la Junta de Veïns de l'EMD de Bellaterra (es va aprovar l'any 2011 però fins al febrer de 2019 no ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

 

També en termes judicials, es podria ratificar la personació de l'Ajuntament com a part codemandada en un recurs interposat per Orange.

 

 

 

Altres temes: nou reglament de l'habitatge social

  

  

Un dels punts principals que es tractaran al Ple Municipal serà la proposta del govern per aprovar de forma definitiva el reglament per l'adjudicació d'habitatges d'inserció municipal per casos d'exclusió social residencial i d'emergència social, és a dir, el concepte conegut com a habitatge social. “És un reglament amb vocació oberta i flexible”, destaca la regidora de Serveis Socials, Elvi Vila.

 

 

  

  

L'aprovació inicial del reglament es va acordar al Ple Municipal de l'octubre de 2018. Cinc mesos després, el govern proposa aprovar definitivament aquest nou reglament que, segons la regidoria, permetrà afrontar peticions d'emergència social que, seguint els criteris anteriors, no es podien resoldre. Així, la proposta de reglament planteja, entre altres mesures, fixar les situacions que s'entenen com a emergència social (fins al moment únicament es contemplava el fet de quedar-se sense habitatge després d'un desnonament), fixar la relació d'habitatges destinats a l'emergència social, definir els requisits dels sol·licitants i fixar el règim d'inserció del contracte d'arrendament.

 

 

  

  

Sobre el funcionament d'aquest tipus d'habitatges que l'Ajuntament cedeix, la regidora Elvi Vila recorda que el termini màxim de cessió és de dos anys. “Aquests dos anys han de servir de pont perquè les persones puguin trobar un habitatge de mercat amb l'ajuda del servei d'habitatge i Serveis Socials”, explica Vila.

 

 

  

  

Per una altra banda, el govern proposarà al plenari aprovar inicialment el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. L'actual reglament data de 1997, motiu pel qual el govern assegura que es troba “obsolet en la seva aplicació” i proposen una modificació que compta amb el vistiplau del Consell Municipal de l'Esport, reunit el 19 de febrer de 2019.

 

 

  

  

També a proposta del govern de Compromís per Cerdanyola, es plantejarà la modificació del pressupost referent a la gestió dels convenis amb les entitats. “Aquest nou increment del 10% va en la línia d'anar recuperant les retallades que es van fer en el mandat anterior”, explica l'alcalde Carles Escolà.

 

  

  

Més temes: la contaminació i el soroll de les fires, a l'apartat de les mocions

 

 

  

  

Pel que fa a les mocions, els grups municipals n'han presentat un total de quatre. La primera a debatre's serà la proposta d'Esquerra Republicana (ERC) per instar al govern a negociar amb l'oposició una ordenança reguladora de la protecció davant de la contaminació atmosfèrica de les activitats industrials. Alhora, s'instaria al govern a elaborar un protocol local d'actuacions per a situacions de contaminació en les seves diferents fases (avís, episodi i fase d'alerta). També a proposta d'ERC, es debatrà establir un sistema per garantir que les persones invidents puguin exercir el seu dret a vot secret mitjançant el kit de vot accessible en Braille.

 

 

  

  

Per una altra banda, Ciutadans proposarà instar a l'Ajuntament a elaborar un estudi per definir els terrenys públics que es podrien considerar residencials i, així, construir habitatge públic. Com a última moció del Ple, el PP proposarà que la fira d'atraccions de la Festa Major del Roser de Maig prescindeixi de determinades músiques i sons per tal de facilitar la participació de persones amb trastorn de l'espectre autista.