ple

Ple municipal del mes de març | Mónica García

 

 

 

El Ple Municipal del mes de març a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va donar el vistiplau al nou reglament d'habitatge social, així com a tots els punts i mocions presentats. Altres temes aprovats van ser, de forma inicial,  el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals i la presentació d'un recurs contenciós contra l'ordenança aprovada per l'EMD de Bellaterra que permet la instal·lació de les pilones del Camí Antic de Sant Cugat.

 

 

Llum verda al nou reglament de l'habitatge social

  

  

Un dels punts principals que va aprovar, de forma definitiva, el Ple Municipal va ser la proposta del govern d'un nou reglament per l'adjudicació d'habitatges d'inserció municipal per casos d'exclusió social residencial i d'emergència social, és a dir, el concepte conegut com a habitatge social. El punt es va aprovar tot i les abstencions del PSC, PP i ICV-EUiA. 

 

“És un reglament amb vocació oberta, flexible i de permanència en el temps”, destaca la regidora de Serveis Socials, Elvi Vila, qui també va senyalar que es pretén respondre a la necessitat d'adaptar-se als canvis en la problemàtica de l'habitatge. Des dels partits de l'oposició, la principal crítica a la proposta del govern va ser quant al moment en què arriba: “L'aprovació definitiva arriba tard”, van coincidir. En aquest sentit, la regidora Elvi Vila va argumentar que la tardança, després que el reglament s'aprovés inicialment a l'octubre de 2018, ha estat deguda a problemes administratius.

 

Des d'ICV-EUiA, Maria Reina va anunciar l'abstenció del seu grup perquè el govern no havia inclós les al·legacions presentades per la formació que representa. Per una altra banda, des del PDeCAT, Encarna Linares es va posicionar a favor de la proposta però remarcant que el nombre d'habitatges socials amb que compta Cerdanyola “no és suficient” i que “les polítiques del govern en habitatge deixa molt que desitjar”. Aquesta idea també va ser recolzada per altres partits com Ciutadans o ERC. “No s'han fet polítiques concretes en termes d'habitatge”, assegurava Íñigo Enterria (ERC).  Com a resposta, la regidora de Serveis Socials va assegurar que el govern hagués volgut “poder fer més coses” i va destacar que el mandat acaba “amb quatre vegades més de pisos d'habitatge social que abans, però continuen sense ser suficients, s'ha de seguir treballant”.

 

  

Així, cinc mesos després de l'aprovació inicial, el plenari ha donat llum verda a la proposta de reglament que planteja, entre altres mesures, fixar les situacions que s'entenen com a emergència social (fins al moment únicament es contemplava el fet de quedar-se sense habitatge després d'un desnonament), fixar la relació d'habitatges destinats a l'emergència social, definir els requisits dels sol·licitants i fixar el règim d'inserció del contracte d'arrendament.

 

 

 

Per una altra banda, el plenari va aprovar inicialment, amb les abstencions del PSC, ERC, ICV-EUiA i Ciutadans, el reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. L'actual reglament data de 1997, motiu pel qual el govern assegura que es troba “obsolet en la seva aplicació” i proposen una modificació que compta amb el vistiplau del Consell Municipal de l'Esport, reunit el 19 de febrer de 2019.

 

  

  

També a proposta del govern de Compromís per Cerdanyola, es va aprovar per unanimitat la modificació del pressupost referent a la gestió dels convenis amb les entitats. Per una altra banda, el plenari va aprovar de forma unànime la proposta del govern per interposar un recurs contenciós administratiu contra l'ordenança reguladora del trànsit de vehicles al Camí Antic de Sant Cugat i de la taxa d'expedició de targetes aprovada inicialment per la Junta de Veïns de l'EMD de Bellaterra (es va aprovar l'any 2011 però fins al febrer de 2019 no ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

 

“Continuem defensant que no es poden tallar els carrers de la xarxa bàsica ni privatitzar la via pública”, va explicar la regidora de relacions amb l'EMD, Laura Benseny, qui va assegurar que l'Ajuntament ha fet propostes a l'EMD que presideix Ramon Andreu “per pacificar aquests camins”. A més, va demanar a l'EMD que tornés a “seure i negociar”. En aquest sentit, el regidor del PDeCAT, Josep Grau, va demanar accions urgents al govern per resoldre la problemàtica de trànsit de la zona: “No cal un acord amb l'EMD per aplicar mesures. Si hi ha un accident, el responsable serà l'Ajuntament, no l'EMD de Bellaterra.

 

  

  

La contaminació i el soroll de les fires, a l'apartat de les mocions

 

 

  

Pel que fa a les mocions, es van aprovar les quatre propostes dels grups polítics. La primera en aprovar-se per unanimitat, a proposta d'Esquerra Republicana (ERC), va ser la que insta al govern a negociar amb l'oposició una ordenança reguladora de la protecció davant de la contaminació atmosfèrica de les activitats industrials. Alhora, s'instaria al govern a elaborar un protocol local d'actuacions per a situacions de contaminació en les seves diferents fases (avís, episodi i fase d'alerta).

 

  

Per una altra banda, es va aprovar per unanimitat la moció de Ciutadans per elaborar un estudi per definir els terrenys públics que es podrien considerar residencials i, així, construir habitatge públic. Finalment, com a acord de la Junta de Portaveus es van aprovar dues mocions: Establir un sistema per garantir que les persones invidents puguin exercir el seu dret a vot secret mitjançant el kit de vot accessible en Braille i restringir determinades músiques i sons de la fira d'atraccions de la Festa Major del Roser de Maig per tal de facilitar la participació de persones amb trastorn de l'espectre autista.