Les eleccions del 21-D a Cerdanyola | Redacció

 

 

43.483 veïns i veïnes de Cerdanyola del Vallès podran votar a les Eleccions Generals dels 28 d'abril. En total, hi haurà 67 meses electorals repartides en 13 col·legis electorals durant la jornada de votacions per escollir els diputats al Congrés.

 

Les eleccions al Congrés dels Diputats es van convocar per Reial Decret el passat 4 de març. La campanya electoral començarà a la mitjanit del 12 d'abril i finalitzarà a la mateixa hora del 26 d'abril. El dissabte 27 d'abril serà el dia de reflexió.

 

  

El resultat del sorteig es pot consultar al web de l'Ajuntament en aquest enllaç. Per fer-ho només cal d'introduir el DNI i escollir el tipus de via, la via i el número per poder buscar si participarà a les eleccions com a membre de la mesa electoral.

 

  

 

L'activació del software i altres detalls

 

El dissabte 30 de març es va celebrar el ple extraordinari per escollir els ciutadans i ciutadanes del municipi majors de 18 anys que faran les funcions de president, vocal o suplent. La regidora més jove, Laura Benseny, i el regidor amb més edat, Fulgencio Yeste, van ser els encarregats d'activar el software que va escollir les persones que formaran part de les meses electorals. A partir d'aquesta setmana es notificarà a les persones que formaran part de les meses electorals que han estat escollides segons el sorteig.

 

  

L'ordenament legal estableix que el President i els vocals de cada Mesa estan designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

 

  

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès disposa d'un espai al web municipal en què es pot consultar el cens electoral, les seccions censals, un històric amb els comicis celebrats a la ciutat i el dia de les eleccions, es podrà accedir al programa que farà el seguiment dels comicis a la ciutat.