Què passava a Bellaterra fa 20 anys?

 

L'abril del 1999 la revista L'Esquirol de Bellaterra recollia com la Unió Muntanyeca havia escalat el Pic Carlit, al Pirineu. També una entrevista a l'alcaldessa Cristina Real (PSC), que va assumir l'alcaldia des del 1995 fins al 2003 i la notícia que les escultures dels esquirolets, a la plaça Joan Maragall, havien estat restaurades, després d'haver desaparegut durant la passada Festa Major.

 

L'acte de recol·locació de les dues figures dels va ser acompanyat per l'actuació dels Castellers de Sant Andreu de la Barca i Cerdanyola (p. 14). La secció d'opinió es trobava al principi de l'edició en paper. També destacaven nombroses cartes dels lectors i notícies de societat, sota el títol: “Viure a Bellaterra“. En ella, notícies de casaments o comiats de bellaterrencs que marxaven del poble, records, etc. (p. 8-9)

 

Les obres d'urbanització d'alguns carrers i la connexió a la xarxa del clavegueram també se citaven. En l'entrevista a l'alcaldessa, aquesta començava a parlar d'estudiar la possibilitat de crear una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD): “en un principi, l'adopció de qualsevol d'aquestes figures jurídiques complicaria la burocràcia, però em comprometo a fer-ne un estudi seriós”, deia a les planes 12-13.

 

La neteja, la construcció del Centre Cívic i el problema de l'aparcament també eren temes recurrents. Era una època en la que es començava a construir el segon edifici de l'escola Ramon Fuster i se citava el programa de la Festa Major de l'any – ja organitzat – on els bellaterrencs Xavi Sánchez i Andrés Rueda farien de pregoners. 

 

Si ho desitges, pots fullejar la revista més amunt.