El forat buit a Can Fatjó dels Aurons
El forat buit a Can Fatjó dels Aurons | G. Maps

 

 

 

  

Després de tres anys de negociacions entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra (des d'ara EMDB) per arribar a la signatura d'un nou conveni que dotés de majors competències i recursos econòmics a l'EMDB, les negociacions es van donar per finalitzades sense arribar a cap acord degut principalment, segons sembla, per la petició de l'EMDB (GxB, PdCAT), i no atesa per part de l'Ajuntament (CxC), d'annexionar a l'àmbit territorial de l'EMDB la zona de Can Fatjó dels Aurons. Abans de res, vull aportar, per assabentar als veïns, el document que van arribar a pactar les dues institucions fins al febrer-març del 2018:

 

 

  

  

Protocol del conveni consensuat per l'Ajuntament i l'EMDB abans de trencar les negociacions

 

 • El pressupost corrent anual es triplica, passant de menys de 500.000 € a 1.480.000 €
 • L'EMDB assumeix les 7 competències que li pertoquen per llei (fins ara en té 5) i assumeix 13 competències delegades en matèria urbanística i altres.

 

Concretament i segons el document aprovat per l'EMDB, serien competències pròpies i aprovades per llei les següents (* són les actuals):

 • La vigilància i reserva dels béns d'ús públic i dels comunals. *
 • La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
 • L'enllumenat públic i la neteja viària.
 • L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat
 • Regulació i ordenació del trànsit de vehicles i persones dins del seu nucli d'actuació.*
 • La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic. *
 • Les activitats “culturals i esportives* directament vinculades a l'entitat.

 

Les competències que delegaria l'Ajuntament són:

 • La concessió de llicència urbanística en diferents actuacions a l'àmbit de l'EMDB (moviments de terra i explanacions de terrenys, parcel·lacions urbanístiques, construcció d'edificis de nova planta).
 • Les normes urbanístiques de qualsevol tipus, que afectin exclusivament l'EMDB
 • Les actuacions que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Les noves denominacions i els canvis de nomenclatura dels carrers
 • L'expedició de votants d'empadronament
 • La prestació dels serveis següents, dins del seu àmbit territorial i dins de les seves possibilitats: La mobilitat. La protecció civil, la prevenció i extinció d'incendis. La pavimentació de vies públiques urbanes. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva. L'ocupació del lleure. El turisme. La promoció de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • S'obre una partida a part del conveni, per les inversions (el 10% del corrent traspassat, uns 150.000 € més el primer any) de la que l'EMDB en tindria lliure disposició.
 • S'estableix una comissió de seguiment i revisió que ha de preveure possibles divergències i resoldre conflictes per evitar judicialitzar-los.
 • Fixa els límits territorials segons les bases aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (21 de juliol de 2005) que no inclouen Can Fatjó, d'acord amb l'actual delimitació de l'EMDB.

 

  

A la proposta final de l'EMDB hi figuren totes les competències que conté la proposta consensuada amb l'Ajuntament, més 6 noves competències urbanístiques, de les quals les més importants són: promoció i aprovació de plans de millora urbana, extracció d'àrids i explotació de pedreres. També s'inclou a la proposta del seu conveni un plànol amb una nova delimitació territorial incorporant-hi Can Fatjó.

  

  

A part del conveni i en el cas de ser acceptat, l'Ajuntament s'ha compromès a la creació d'una Oficina d'Atenció Ciutadana a Bellaterra i millores en la pacificació del trànsit. A més s'ha aprovat una inversió d'1,6 milions d'euros (demanat als fons FEDER europeus) per canviar l'enllumenat, i una dotació de policia de proximitat permanent amb un vehicle quan l'ampliació de la plantilla ho permeti.

 

 

 

 1. L'EMDB no ha volgut arribar a un acord si no es modificaven els límits territorials, incloent-hi Can Fatjó a Bellaterra. La qüestió dels límits va ser esmentada des del primer moment (segons l'Alcalde), deixant explícit que no entraria en la negociació del conveni. I és que l'EMDB ha tret el tema en l'últim tram de la negociació. Segons la tinent d'alcalde de relacions amb l'EMDB, l'Ajuntament no es negava a parlar dels límits territorials però sempre que es fes a banda del conveni. Tot fa pensar que l'EMDB mai ha volgut tancar un acord. Els veïns de Bellaterra han perdut l'ocasió de gaudir de molts avantatges respecte al conveni actual. Actualment, el conveni encara podria ser signat per les dues institucions si es volgués. Les raons per la no signatura per part de l'EMDB són que encara no han rebut cap proposta del ple de l'Ajuntament en resposta a la seva, i que per tant no l'han pogut refrendar als veïns com va prometre el seu President.

 

 

  

En l'entrevista que van realitzar membres de la comissió de veïns del Turó amb el Sr. Ramon Andreu ( president de la EMDB, 7-2-2019), entre altres coses aquest va esmentar que l'assumpte de l'annexió a Sant Cugat venia de lluny, concretament des de 2014, la qual cosa em fa pensar que els quasi tres anys de negociacions del conveni amb l'ajuntament de Cerdanyola eren “postureo”, i que estava premeditat que a última hora traurien alguna excusa per trencar-lo, en aquest cas la incorporació de Can Fatjó.

 

 

 

Aquest jòquer que es van treure de la màniga era, segons Andreu, per compensar la diferència de mig milió d'euros que hi havia entre el pressupost consensuat que cedia l'Ajuntament a la EMDB (1.5 ME) i els dos milions que sol·licitava aquesta última. O sigui, que la gestió de Can Fatjó, que de moment és un forat buit, podria generar 500.000 euros cada any a la EMDB, la qual cosa a primera vista sembla un despropòsit, llevat que darrere de tot això hi hagi interessos ocults.

 

Tanmateix, els terrenys que envolten Can Fatjó estarien més controlats per Bellaterra i podrien en un futur proporcionar ingressos puntuals per les llicències d'obres o moviments de terres per exemple.

 

  

Altrament, cal preguntar-se perquè l'annexió a Sant Cugat es faria, com diu l'EMDB, sense Can Fatjó i amb les mateixes competències que ara te l'EMDB amb Cerdanyola. Evidentment, el ventall social i les prestacions de Sant Cugat són més elevades que els de Cerdanyola, i el seu IBI una mica més baix. També és veritat que si Sant Cugat acceptés l'annexió es podrien guanyar més competències com té Valldoreix. D'altra banda, la EMDB, gestionada en gran part pel partit Gent per Bellaterra, no ha passat a votació dels seus veïns ni el conveni que va consensuar amb l'Ajuntament (Compromís per Cerdanyola) ni el que va aprovar ella mateixa en un ple. És segur que els veïns saben totes aquestes circumstàncies? Perquè no ho han donat a conèixer abans de recollir signatures per annexionar-se a Sant Cugat? És molt possible que si els bellaterrencs les haguessin conegut no voldrien perdre-les.

  

  

Per què no reprenen el diàleg les dues institucions i es deixen de provatures i annexions que poden durar anys, cas que fossin positives? Ja sé que ara és mal moment degut a les eleccions municipals i al final de la recaptació de signatures per l'annexió a Sant Cugat (per cert sufragades per diners públics), però després pot ser que hi hagi altres interlocutors que sàpiguen fer la seva feina, és a dir, fer política, que s'ha d'entendre com saber negociar per millorar la vida dels seus representats. Evidentment, jo no votaré pel Sr. Andreu ni pel Sr. Escolà ni pels seus partits. Intueixo que no empatitzen des de fa temps.

 

 

Tomàs Munilla