El principal i primer punt que ha de gestionar el govern de l’EMD és establir un marc adequat per les relacions amb l’Ajuntament de Cerdanyola. Tots sabem que qualsevol millora per Bellaterra passa per tenir una bona relació amb el govern de Cerdanyola.   

 

En aquest sentit, es fa necessaria la revisió de l’actual conveni i, si cal, la redacció d’un de nou. L’EMD és l’administració més propera que tenim els ciutadans de Bellaterra, i per això té l’obligació de satisfer les necessitats de la gent davant dels problemes quotidians. En aquest sentit l’EMD ha de conèixer i escoltar els ciutadans, les opinions i valorar els suggeriments per millorar els mecanismes d’actuació.   

 

Per tot això l’EMD té per mi un doble vessant: primer servir i orientar de manera fàcil i eficaç les demandes ciutadanes, i segon estar en contacte amb la gent per escoltar els seus problemes i intentar solucionar-los. El caràcter de l’EMD ha de ser la suma dels caràcters de la gent que la integra, i és aquesta gent la forma més valuosa per poder realitzar l’activitat que dóna sentit a l’EMD. Això comporta la necessitat de revisar l’actual conveni i el programa de subvencions i les competències que ens pertoquen.  

 

L’EMD s’ha d’apropar a la gent escoltar de forma activa, i és per això que crec a la creació d’un portal de transparència perquè els ciutadans de Bellaterra puguin arribar a la informació convertint les xarxes socials en canals de comunicació per la participació.  

 

Vull seure davant del nou govern sortint a Cerdanyola per solucionar els problemes de l’aparcament a la plaça de Pi, els problemes dels comerços i de les zones del bar que són el nostre centre. Fer-los entendre que els nostres carrers, les nostres voreres i la nostra il·luminació no és l’adequada. Vull que garanteixin la seguretat a Bellaterra, destinant-ne els recursos necessaris. També promoure uns serveis sociosanitaris a partir de la creació de la figura d’un metge proper i accessible. Pacificar el trànsit a la carretera BV-1414 i totes aquelles coses que durant la legislatura siguin necessàries. Són moltes més les coses a demanar però no hi ha espai suficient…  

 

Vull acabar demanant disculpes per no haver pogut estar present en els diferents debats que s’han dut a terme aquí a Bellaterra, així com no haver pogut respondre a les preguntes dels veïns, però la vida a vegades no ens posa el camí fàcil. Agrair a tots aquells que m’han donat suport i que espero que segueixin fent.   

 

Una última cosa: els meus valors i la meva ètica de la vida no em permeten entrar a valorar insinuacions sense cap mena de fonament. Només és una resposta ….. o vàries.

Bea Duran, candidata a la presidència de l’EMD de Bellaterra