refugiats

El Vallès acull 413 persones refugiades | Lali Puig

 

 

Avui, 20 de juny, es commemorava el Dia Internacional de les Persones Refugiades. Segons dades que facilita el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la comarca acull actualment un total de 413 persones demandant d’asil i refugi. Els municipis que han acollit més persones refugiades són Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola del Vallès. Però també n’acullen Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Cugat del Vallès.

 

 

El Consell Comarcal, a través del seu Observatori, ha analitzat les dades proporcionades pel Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Les dades indiquen que el 2018 es van registrar 8.034  sol·licituds d’asil a Catalunya, més del doble que l’any anterior. A l’estat espanyol les sol·licituds van augmentar un 63,9% respecte el 2017. D’aquestes, les nacionalitats eren un 36% de Veneçuela, un 16% de Colòmbia i un 5% de Síria.

 

 

Al bhi ha 413 places del Programa Global de Protecció Internacional de l’Estat espanyol, distribuïdes en 8 municipis de la comarca.  Poc més de la meitat s’ubiquen a Sabadell (215) i el 57,1% es troben en una segona fase d’integració/autonomia (236). Cerdanyola del Vallès va acollir 34 persones durant l'any 2018. La gran majoria d'elles es troba en la primera fase d'acollida, més d'un 80%. La resta ja viuen l'anomenada segona fase, en la qual, després de l'acollida, han guanyat més integració i autonomia. 

 

 

Gràfic
Gràfic del Consell Comarcal del Vallès Occidental | CCVO
 

 

 

Programa de mentoria

 

Des de la Generalitat de Catalunya s’ofereixen programes de voluntariat per l’acollida de persones refugiades, i en els quals col·labora el Consell Comarcal. El Programa Català de Refugi contempla la figura del mentor, constituïdes en tàndems. A la comarca hi ha 24 tàndems, formats per 48 persones refugiades amb 88 persones mentores. D’aquests, 7 són a Sabadell, 4 a Montcada i Reixac i 4 Sant Cugat del Vallès, la resta es distribueixen per Cerdanyola del Vallès, Rubí i Terrassa.

 

 

Si una persona vol col·laborar en l’acompanyament a persones refugiades que resideixen a la comarca, pot ser  mentor o mentora del Pla Català de Refugi de la Generalitat de Catalunya, en un d’aquests programes:  Mentoria amb persones adolescents i joves emigrants sols i Mentoria amb persones refugiades.

 

 

La mentoria amb persones adolescents i joves emigrants sols  té l’objectiu de facilitar la relació del o la menor amb persones i/o famílies que li permetin conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida i afavorir la construcció del seu projecte de vida migratori; i alhora acompanyar el jove en l’adquisició de les competències lingüístiques i laborals.

 

 

Pel que fa la Mentoria amb persones refugiades, vol acompanyar a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades, en el procés per assolir, una autonomia socioeconòmica en la nostra societat. Les persones mentores es comprometen a acompanyar les sol·licitants de protecció internacional o refugiades en el procés d'aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn i ampliació de la xarxa social i donar-los suport en l’itinerari laboral, dedicant-hi de 2 a 4 hores a la setmana durant un any.