Bateria de contenidors a Terrassa
Bateria de contenidors per la recollida selectiva | Consorci de Residus del Vallès Occidental

 

 

L’Agència de Residus de Catalunya ha fet públiques les dades de recollida de residus de l’any 2018 i una comparativa entre les diferents comarques. El Vallès Occidental, segons les dades de l’Agència, es situa al 39’2% de recollida selectiva consolidada, després d’afegir als residus municipals altres recollides com els medicaments de les farmàcies o els residus d’aparells electrònics, bombetes i piles a les botigues. Aquesta xifra situa la comarca més a prop de la mitja catalana, que és del 41’8%. Val a dir, però, que el Vallès Occidental encara es troba lluny de l’objectiu del 60% previst pel 2020.

 

 

El que és més destacable, però és que la comarca progressa en totes les recollides selectives a un ritme més alt que no pas ho fa Catalunya. Per exemple, mentre a Catalunya la recollida de la fracció orgànica puja un 7’6%, a la comarca ho fa un 9’9%. La recollida de paper i cartró a Catalunya viu un augment del 6’5% i en canvi a al comarca puja un 27’9%. Pel que fa al vidre, mentre a nivell general s’incrementa en un 5%, al Vallès Occidental ho fa en un 10’8%. I en els envasos, la pujada catalana és del 9’6% i la vallesana és del 13’2%.

 

 

Una altra dada destacable és que, tot i augmentar la generació de residus a la comarca en un 5’1% el 2018, aquesta encara es troba molt per sota de la generació a nivell de Catalunya. Al Vallès Occidental es van produir 1’16 kg de deixalles per habitant i dia, mentre que la mitja de Catalunya és d’1’43kg. En dades absolutes, cada català produeix 522 quilos de residus l’any i cada vallesà en produeix 423, gairebé 100 quilos menys.