Alumnes de batxillerat es preparen per entrar a un examen de les PAU
Alumnes de batxillerat es preparen per entrar a un examen de les PAU | UAB

 

 

La nota de tall més alta del sistema universitari català per al curs 2019 – 2020 és la del Grau en Física i Matemàtiques, arribant a un 13,418 sobre 14 entre el batxillerat i les PAU. Una marca (la de la nota de tall més alta) que repeteix el grau combinat per a un curs en què, a la Universitat Autònoma de Barcelona, fins a 27 titulacions demanen més d'un 10 sobre 14 per poder-s'hi matricular.   

  

 

Entre elles, es compten especialment altres titulacions dobles com són Física + Química (12,728), Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia (11,492), Ciència Política i Gestió Pública + Dret (11,042), Criminologia + Dret (10,800) i Educació Infantil + Educació Primària (10,630). A graus individuals, des de l'Autònoma expliquen que destaquen alguns interuniversitaris, com  Filosofia, Política i Economia (12,888, impartit a través de l'Aliança 4 Universitats) i Medicina UAB-UPF (12,648).

  

  

La resta de graus per sobre dels deu punts han estat Ciències Biomèdiques (12,392), Medicina (12,314), Física (11,972), Genètica (11,866), Veterinària (11,641), Relacions internacionals (11,606), Bioquímica (11,326), Matemàtiques (11,258), Microbiologia (11,184), Biotecnologia (11,132), Publicitat i Relacions Públiques (10,972), Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (10,920), Biologia (10,762), Infermeria (10,794), Biologia Ambiental (10,609), Comunicació Audiovisual (10,410), Nanociència i Nanotecnologia (10,244), Fisioteràpia (10,276) i Periodisme (10,110).

  

 

Aquests barems situen l'Autònoma com la universitat catalana amb més titulacions per sobre dels 10 punts a la nota de tall, i fa que sigui més difícil pels alumnes entrar-hi, pel que fa al nivell d'exigència. Les notes de les PAU van fer-se públiques el passat 26 de juny, unes proves d'accés que, enguany, van aplegar vora 6.000 alumnes a l'Autònoma.

 

 

La matrícula dels que han obtingut plaça a les carreres sol·licitades en primera preferència comença aquest 15 de juliol. La UAB posa a disposició dels nous estudiants el web sobre matrícula amb informació sobre la documentació, els horaris, el sistema de pagament i altres aspectes del procés.