Els plens de la Junta de Veïns de Bellaterra se celebren a la seu de la EMD
Els plens de la Junta de Veïns de Bellaterra se celebren a la seu de la EMD | Cedida

 

 

Després de la seva aprovació durant la passada Junta de Veïns, el passat dilluns 15 de juliol,  l'EMD ha comunicat ja el seu pressupost d'ingressos i despeses per l'any 2019. Es tracta, segons va afirmar el president de l'EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, d'uns pressupostos “continuistes” que, per tant, no busquen inversions en noves solucions.

 

 

L'EMD preveu ingressar 857.164,19 euros en aquest any 2019, 35.992,49 euros més que al 2018, un 4,20% superior als 821.171,70 euros ingressats segons el pressupost de 2018. Es tracta d'una quantitat que ha anat progressivament en augment, ja que al 2016 els ingressos van ser de 667.660,75,  euros, un 22,11% menys, i al 2017 de 748.428,24 euros, un 12,68% menys. 

 

 

Alhora, les àrees a les que es dedicarà més inversions seran a les de despeses corrents en béns i serveis (585.552,99 euros), despeses de personal (212.36,20 euros) i inversions reals (55.000,00 euros).

 

 

El resum dels ingressos de l'EMD per 2019, queda així:

 

 • Taxes, preus públics i altres ingressos: 88.700,00 euros
 • Transferències corrents: 606.664,19 euros
 • Ingressos patrimonials: 70.000,00 euros
 • Transferències de capital: 91.800,00 euros
 • TOTAL: 857.164,19 euros

 

Per la seva part, les despeses de l'EMD es destinaran, previsiblement, de la forma següent:

 

 • Despeses de personal: 212.361,20 euros
 • Despeses corrents en béns i serveis: 585.552,99 euros
 • Despeses financeres: 1.500,00 euros
 • Transferències corrents: 2.750,00 euros
 • Inversions reals: 55.000,00 euros
 • TOTAL: 857.164,19 euros

 

Podeu consultar els pressupostos i altres aspectes financers de l'entitat al Portal de Transparència de l'EMD