Terrassa del Bar del Club Bellaterra

Terrassa del Bar del Club Bellaterra | Toni Alfaro

 

 

 

Després de 7 anys de continus descensos en el consum de tabac, hi ha hagut un nou augment d’aquesta addicció, incrementant-se més en dones (del 18,5% al 20,5%) què en homes (del 29,7% al 30,9%) d’acord amb l’Enquesta de salut de Catalunya de 2018. Segons les últimes dades, la vigilància del compliment de la normativa de tabac té, en general,  bons nivells d’acompliment, però el 65% dels expedients resolts per irregularitats es donen en establiments d’hostaleria, especialment en terrasses semitancades.

 

 

En aquest sentit, la normativa actual estableix que únicament es permet fumar en terrasses a l’aire lliure o definides com a espais no coberts, és a dir, que tinguin un màxim de dues parets, murs o paraments laterals i que permetin la circulació de l’aire. Per aquest motiu, a la tardor es farà una campanya intensiva per reforçar el compliment de la llei antitabac en terrasses semitancades, les més escollides pels fumadors quan baixen les temperatures, i també revisarà la venda de tabac a menors en horaris de màxima afluència.

 

 

Tot i això, la nova llei prevista per al 2020, segons recull La Vanguardia, tampoc permetrà que es fumi en terrasses a l’aire lliure ni en aquells llocs on qualsevol persona es vegi obligada a respirar el fum del tabac d’una altra. Per a la consellera de Salut, Alba Vergés, la nova llei es consensuarà amb els sectors implicats, i és una resposta a les últimes dades de consum, que mostren un repunt. “La prevenció i el control del tabaquisme sempre han estat una prioritat per al Departament, però ara redoblarem els esforços per intentar invertir aquesta tendència”, ha declarat.

 

 

Tanmateix la nova llei d’addicions del Departament de Salut ampliarà la prohibició de fumar a instal·lacions esportives a l'aire lliure, a les parades de transport públic i a vehicles privats. A més, s’estendrà a 5 metres el perímetre de prohibició als centres sanitaris, escoles i dependències de l'Administració pública. La normativa també s’aplicarà a les cigarretes electròniques i tabac sense combustió.

 

Fumar al cotxe no estarà permès amb la nova llei antitabac | EUROPA PRESS

 

 

 

Perfil de la persona fumadora

 

Per gèneres, el perfil de la persona fumadora varia. En dones, acostuma a tenir entre 45 i 64 anys, pertany a qualsevol classe social i utilitza molt poc la cigarreta electrònica. En canvi, l’home fumador acostuma a tenir entre 15 i 44 anys, ser de classe social baixa i utilitza una mica més la cigarreta electrònica.

 

 

Segons Joan Guix, secretari de Salut Pública, el tabaquisme continua sent el principal problema prevenible de salut pública a casa nostra, el principal factor de risc per a la salut de les persones”. 

 

 

S’estima que l’aplicació de la llei de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac ha contribuït a evitar entre 700 i 800 morts anuals per malalties causades per l’exposició al fum ambiental de tabac.