Reunió de seguiment del conveni entre Ajuntament, Institut Català de les Dones i la UAB
Reunió de seguiment del conveni entre Ajuntament, Institut Català de les Dones i la UAB | Ajuntament de Cerdanyola

 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català de les Dones (ICD) es van reunir aquest 22 de juliol a l'Edifici del Rectorat de la UAB per dur a terme la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració entre les tres institucions, en matèria d'atenció i ajuda a dones que viuen una situació de violència masclista.

 

 

El passat 11 de juny de 2018 ja es va signar el conveni amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats d’atenció i ajuda que puguin tenir les dones que pateixen violència masclista i que formen part de la comunitat universitària de la UAB.

 

 

El conveni preveu un circuit de derivació dels casos detectats i atesos a la Unitat de Psicogènere de la UAB (on es fa una primera acollida i atenció), al Centre d'Informació, Atenció i Recursos per a Dones (CIARD) de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (on es fa un seguiment terapèutic especialitzat).

 

 

El conveni estableix també la necessitat de constituir una Comissió de Seguiment, formada per representants de cadascuna de les tres institucions i amb l'objectiu de fer el seguiment i l'avaluació de la col·laboració. La comissió treballa, així mateix, amb els diferents processos, alhora que s'encarrega de proposar i treballar nous processos destinats a complir amb l'objectiu del conveni.

 

 

Les tres entitats han explicitat el seu compromís de seguir treballant en el circuit establert així com seguir fent-ne l'avaluació i seguiment corresponent a través d'aquest espai de treball. Combatre les violències masclistes és un objectiu prioritari de les tres institucions, segons van destacar.