Escola Ramon Fuster

Alumnes a l'escola Ramon Fuster | Escola Ramon Fuster

 

 

 

Ja ha començat el curs escolar 2019 – 2020, i un total de 2.145 alumnes s'han matriculat a l'etapa obligatòria dels centres escolars de Bellaterra. Encara que no tots de Bellaterra, la xifra suposa un 21,8% de totes les escolaritzacions de Cerdanyola, que ascendeixen a 9.837 alumnes entre centres privats, concertats i públics de la ciutat, que van començar el curs el passat dijous 12 de setembre. 

 

 

Depenent de l'edat d'escolarització, la quantitat d'alumnes significa un percentatge menor o major en el total de Cerdanyola. Així, pel que fa a les escoles bressol, els 48 alumnes de Bellaterra, tots escolaritzats a La Llar d'en Pitus, suposen només un 9,6% dels del total dels 502 infants en aquest segment d'edat. 

 

 

A educació infantil, les tres escoles de Bellaterra sumen un total de 447 alumnes per aquest curs, amb 150 de l'Escola Bellaterra – no dins els límits de Bellaterra, però sí pròxima al estar situada al campus de la UAB – , 225 del Ramon Fuster i 73 de l'escola Waldorf-Steiner el Til·ler. Això suposa un 27,3% del total de 1636 alumnes en etapa infantil al conjunt de la ciutat, superant una quarta part de la seva escolarització infantil. 

 

 

L'Escola Bellaterra és l'únic centre de primària públic a Bellaterra

L'Escola Bellaterra és l'únic centre de primària públic a Bellaterra | Toni Alfaro

 

 

Pel que fa a l'escola primària, l'Escola Bellaterra suma 308 alumnes, mentre que el Ramon Fuster té un total de 474 i la Waldorf-Steiner el Til·ler 140. En aquest sentit, les tres escoles sumen 922 alumnes, que suposen el 24,9% dels estudiants de Primària a Cerdanyola. En el total de la ciutat ascendeixen a 3707 escolars.

 

 

Al nivell de Secundària, els escolaritzats a Bellaterra, en comparació amb la resta de Cerdanyola, segueixen aproximadament la mateixa proporció. A l'Institut Pere Calders, els quatre cursos sumen 238 alumnes, al Ramon Fuster la xifra puja a 356  i al centre Waldorf-Steiner el Til·ler fins a 92, sumant 686 alumnes, que suposen el 23,7% dels 2894 joves a l'ESO a Cerdanyola. 

 

 

Finalment, pel que fa als centres d'educació especial, l'Escola Bellaire, amb 18 alumnes de primària i 24 de secundària, suposa un 20,4% dels 206 alumnes matriculats a centres d'atenció especial a Cerdanyola.