El benestar dels animals de granja és cada cop més important en la industria ramadera
El benestar dels animals de granja és cada cop més important en la industria ramadera | Cedida

 

 

El projecte ClearFarm, coordinat per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, té com a objectiu tenir una imatge a temps real del benestar de cadascún dels animals d’una granja. La iniciativa, que involucra 13 institucions europees de 6 països diferents, vol desenvolupar i validar una plataforma que recollirà dades de diferents sensors sobre el benestar dels animals per oferir informació detallada a ramaders i consumidors.

 

 

El benestar animal s’ha convertit en un aspecte fonamental de la producció ramadera, però la seva avaluació continua sent un repte. “A través d’aquest projecte, volem fomentar la innovació i explotar plenament les noves possibilitats tecnològiques per permetre un millor benestar animal a tota la cadena de producció” explica Xavier Manteca, investigador del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB i coordinador del projecte.

 

 

D'aquesta manera, l'investigador argumenta que vol constrobuir a “una producció sostenible del bestiar porcí i lleter, els dos sistemes ramaders amb més producció a Europa”. A la vegada, aquest sistema servirà perquè els consumidors tinguin més fàcil decidir sobre quins productes han estat el·laborats amb un millor benestar animal.

 

 

Un sistema electrònic per avaluar la qualitat de vida

 

ClearFarm utilitzarà sensors existents al mercat capaços de controlar una àmplia gamma de variables relacionades amb el comportaments dels animals, la seva salut física i mental, l’impacte ambiental i la productivitat. Per exemple, es posaran collars amb sensors a les vaques i porcs o càmeres tèrmiques, que permetran saber com es mouen per la granja, quantes vegades van a menjar o beure, etc. Es col·locaran també sensors ambientals per obtenir informació sobre els espais on estan els animals (temperatura, humitat, CO2, etc).

 

 

Aquestes dades les recollirà una plataforma connectada que, mitjançant un algoritme, proporcionarà una informació fàcil d'entendre sobre el benestar dels animals adaptada a cada públic.

 

 

Per una banda, els ramaders podran veure, a través d’un web, la informació actualitzada sobre l’estat dels animals amb èmfasi en els senyals d’alerta que poden ajudar-los a anticipar-se als problemes i fer un canvi o millora. Per l’altra, els consumidors podran conèixer la història de benestar del producte (carn o llet) que comprin escanejant, per exemple, un codi QR de l’etiqueta que els dirigirà a un web amb la informació.

 

 

La plataforma es posarà a prova en diferents explotacions ramaderes de bestiar porcí i lleter de diferents països. L’objectiu és que sigui capaç d'informar sobre l'estat de benestar en una varietat de sistemes de producció, considerant les divergències geogràfiques dins dels sistemes de producció a Europa.