Asfaltat del carrer Salcillo

Asfaltat del carrer Salcillo | Anna Valls

 

 

[TEXT: Unitat de Comunicació de la UAB]

 

 

Resposta a la carta oberta a la rectora de la UAB de la Sra. Anna Valls sobre un terreny que dona al carrer Salcillo.

 

 

En relació a la problemàtica que exposa la Sra. Valls, la Universitat s'ha posat en contacte amb la Presidència de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra, que ens ha confirmat que fa anys que no hi entren les furgonetes de brossa de jardineria de l'EMD ni cap altra, ni a deixar ni a recollir cap tipus de residu vegetal. Per altra part, la inspecció realitzada pels tècnics de la Direcció d'Arquitectura i Logística de la nostra universitat determina que els monticles de terreny que sobrepassen en alçada la vorera estan consolidats des de fa anys i no desprenen ni fang ni pedres

 

 

El fet que la parcel·la de la UAB presenti un fort pendent cap a la riera, en direcció oposada a l'entrada des del carrer Salcillo, dona una certa garantia que les aigües no puguin embrutar el vial, més encara pel fet que la universitat pràcticament no fa ús d'aquesta entrada de vehicles.

 

 

L'EMD i la UAB treballem de forma coordinada per mantenir en les millor condicions els terrenys dels quals som responsables i agraïm la col·laboració dels veïns en aquesta tasca.