Una casa a Bellaterra
Una casa a Bellaterra | Toni Alfaro

 

 

El Consorci Metropolità de l'Habitatge, a través de l'Ajuntament de Cerdanyola, amplia la convocatòria d'ajuts per millorar l'habitabilitat en habitatges individuals. Les subvencions estan destinades a ajudar en actuacions per adaptar les instal·lacions d’aigua, gas i elèctricamillores energètiques i de sostenibilitat i actuacions d'adaptació de la mobilitat a l'habitatge. Es poden demanar fins al 28 de febrer de 2020.

 

 

Per a poder optar a aquests ajuts, els immobles han d'haver estat construïts abans de 1996, han de ser de titularitat privada i constituir el domicili habitual i permanent del seu propietari o arrendatari. Segons explica l'Ajuntament, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l'import de 3.000 euros -que pot ascendir a 6.000 si es tracta d'obres en habitatges de la Borsa de lloguer social del municipi-.

 

 

L'objectiu del programa d'habitabilitat és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana. Les actuacions subvencionables són totes aquelles destinades a millorar l’habitabilitat de l’habitatge. Aquestes inclouen les actuacions per adaptar les instal·lacions de l’interior de l’habitatge com ara les xarxes d’aigua, elèctrica, gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament… També inclou la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

 

 

D’altra banda, les subvencions contemplen les millores energètiques i de sostenibilitat com són la millora de l’aïllament, incorporació proteccions solars, substitució de làmpades per altres de major rendiment energètic… A més, les actuacions també inclouen adaptació de la mobilitat de l’habitatge (aparells elevadors, substitució de banyera per dutxa, eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cuina…). 

 

 

Per a més informació cal adreçar-se a l'Oficina Local d'Habitatge de Cerdanyola. També es pot consultar les bases de la convocatòria al web del Consorci