La Ronda Litoral i la Ronda de Dalt seran dos dels eixos viaris principals més afectats
La Ronda Litoral i la Ronda de Dalt seran dos dels eixos viaris principals més afectats | Servei Català de Trànsit

 

 

Novetats en la permissivitat per la circulació de vehicles per la Zona de Baixes Emissions de Barcelona que entrarà en funcionament l'1 de gener del 2020 i que afectarà bona part dels veïns de Bellaterra. Segons publica el digital d'El Periódico aquest 10 de desembre, la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona aprovarà en la sessió d'aquest dimarts una mesura que permetrà circular als propietaris de vehicles més contaminants que ingressin menys de 8.000 euros l'any i que necessitin el seu cotxe per treballar.

 

 

Aquesta és una de les 1.815 al·legacions (de les que s'han acceptat el 45%) que s'han fet a la normativa que restringirà l'entrada de vehicles a la ciutat comtal, que ha de vetar la circulació a gran part del parc automobilístic de Catalunya, concretament als vehicles que no tinguin cap distintiu ambiental; més de 17 milions de cotxes a tot l'Estat. A excepció d'aquesta nova al·legació pels treballadors amb menys recursos, els transports privats motoritzats que no tinguin l'etiqueta, no podran entrar a l'àrea que comprendrà la pràctica totalitat de la ciutat de Barcelona i part d'algunes ciutats com Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besós.

 

 

Cal recordar que des de desembre de l'any 2017 ja existeixen restriccions especials a l'ús dels vehicles més contaminants a la metròpoli catalana, però només en episodis d'alta contaminació de l'aire per partícules de diòxid de nitrogen (NO2). Ara bé, amb el canvi de normativa prevista pel 2020, l'Ajuntament de Barcelona prohibirà l'entada a aquests vehicles de forma permanent.

 

 

Zona de restricció al trànsit per a vehicles contaminants a partir de 2020
Zona de restricció al trànsit per a vehicles contaminants a partir de 2020 | Departament de Territori i Sostenibilitat

 

 

Com funcionarà la regulació?

 

A partir de l'1 de gener de 2020, els cotxes sense distintiu ambiental (com a norma general, cotxes de gasolina matriculats abans de l'any 2000 i dièsel matriculats abans del 2006), les furgonetes matriculades abans de l'1 d'octubre de 1994 (anteriors a Euro 1) i les motos i ciclomotors anteriors a Euro 2 (majoritàriament matriculats abans del 2003), no podran entrar a la Zona de Baixes Emissions els dies feiners entre les 7 i les 20h, amb l'excepció abans esmentada.

 

 

El control d'accés durant les hores esmentades es farà automàticament mitjançant càmeres per contrastar les matrícules amb la correspondència de l'etiqueta ambiental de la DGT i, per tant, no és obligatori portar el distintiu enganxat. Dins l'àrea metropolitana, més de 100 càmeres vetllaran pel compliment de la norma que, en cas de no ser respectada, comportarà sancions de més de 100 euros, segons el municipi. 

 

 

Les sancions poden incrementar-se fins a un 30% en el cas de reincidència, a partir del mínim. Tanmateix, la regulació estableix un període d'adaptació a la nova normativa de tres mesos, entre gener i abrol del 2020. 

 

 

D'altra banda, per ajudar a canviar la rutina de transport dels ciutadans, l'Àrea Metropolitana donarà una T-verda a totes les persones que desballestin un vehicle molt contaminant. És un títol de transport que dona dret a tres anys de transport públic gratuït en tots els serveis de transport de l'ATM.

 

 

L'Àrea Metropolitana afavorirà el transport públic gratuit per a reduir les afectacions per la nova mesura   | Laia TR

  

  

Què passarà a l'Àrea Metropolitana?

 

Segons informen fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s'havia informat amb anterioritat de la futura aplicació d'una restricció similar a la de Barcelona a fins a 40 municipis catalans compresos pràcticament a l'Àrea Metropolitana. Aquesta prohibició havia d'entrar en funcionament a partir de l'1 de gener d'enguany i havia d'afectar els cotxes matriculats abans del gener del 1997 i les furgonetes d'abans de l'octubre del 1994.

  

  

Tanmateix, aquesta restricció s'ajornarà de moment i es limitarà a l'àrea de la ciutat de Barcelona, tal com explicàvem més a dalt. Segons el Departament, “aquesta mena de regulació no es pot dur a terme perquè s'hauria de canviar el reglament de trànsit, gestionat per la DGT (Dirección General de Tráfico)” espanyola.

  

  

Per tant, en cas d'aplicar-se aquesta limitació, els Mossos d'Esquadra, encarregats del trànsit fora dels nuclis urbans, “no podrien multar a la persona infractora perquè, amb el reglament de trànsit a la mà, no estaria cometent un delicte”. En el cas de Barcelona, però, sí és possible, ja que “els ajuntaments, dins els seus límits, poden sancionar als conductors mitjançant la Policia Local“, expliquen des del Departament. Malgrat tot, admeten que “estem amb converses amb la DGT perquè es produeixi aquest canvi normatiu”.

  

  

4 distintius ambientals

 

Hi ha en vigor quatre distintius ambientals, que han sigut creats per la DGT per a classificar els vehicles del parc nacional en funció dels nivells de contaminació que emeten. Aquesta divisió, que atén a directrius europees, té com a origen el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016, que afirmava que tant les partícules contaminants com el diòxid de nitrogen tenen en el trànsit rodat la principal font d'emissió en les grans ciutats.

 

 

 

Diferents distintius ambientals de la DGT per als vehicles de baixa contaminació
Diferents distintius ambientals de la DGT per als vehicles de baixa contaminació | Dirección General de Tráfico

 

 

Els vehicles que opten a posseir alguna de les 4 etiquetes ambientals de la DGT, que són els distintius que permetran entrar a Barcelona a partir del 2020, són els que per les seves característiques generen emissions contaminants més baixes.

 

 

Els vehicles més vells són els que més contaminen i, per tant, els que es queden fora d'aquesta classificació de la DGT. De fet, tenir un vehicle de gasolina matriculat abans de gener de l'any 2000 o un dièsel matriculat abans de gener de l'any 2006, implica no tenir opció d'obtenir cap distintiu ambiental, un cas que és el de molts usuaris de cotxes a l'estat espanyol: concretament, dels gairebé 35 milions de cotxes matriculats a Espanya, només poc més de la meitat posseeixen un d'aquests distintius.

 

  

Aquests són els diferents distintius, segons es llisten a la web de la Dirección General de Tráfico (DGT):

  

  

0.

 

L'etiqueta amb distintiu '0' blau s'atorga a vehicles classificats com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb autonomia mínima de 40 kilòmetres o vehicles de pila de combustible.

 

 

B.

  

L'etiqueta 'B' groga s'aplica a turismes i comercials lleugers, classificats com a gasolina EURO 3/III o Dièsel EURO 4/IV o 5/V. També s'utilitza per a classificar vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies, diferenciats d'acord amb que el nivell d'emissions del vehicle sigui Euro IV/4 o V/5, sense tenir en compte el tipus de combustible. Finalment, també s'aplica a vehicles lleugers (categoria L), determinats amb nivell d'emissions Euro II/2.

 

  

C.

  

L'etiqueta 'C' verda és repartida a turismes i vehicles comercials lleugers, classificats com gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o dièsel EURO 6/VI. També a vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies, diferenciats a partir de que el nivell d'emissions del vehicle sigui EURO 6/VI, sense tenir en compte el tipus de combustible. Finalment, també s'utilitza per a vehicles lleugers (categoria L), determinats amb nivell d'emissions Euro III/3 o Euro IV/4.

 

 

ECO.

  

Finalment, l'etiqueta ECO verda i blava s'aplica a turismes i vehicles comercials lleugers classificats com a vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 kilòmetres, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En qualsevol cas, a més hauran d'acomplir els següents paràmetres: vehicles amb combustible de gasolina amb nivell d'emissions EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible dièsel amb nivell d'emissions EURO 6/VI.

  

  

També s'utilitza per a classificar els vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies classificats com a vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 kilòmetres, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En qualsevol cas, a més hauran d'acomplir que el nivell d'emissions del vehicle sigui EURO 6/VI, sense tenir en compte el tipus de combustible.

  

  

Finalment, s'aplica també a vehicles lleugers (categoria L) classificats com a vehicles híbrids endollables (PHEV) amb autonomia inferior a 40 kilòmetres o vehicles híbrids no endollables (HEV).