En el darrer número del Tot Bellaterra, un número per altre banda molt interessant, informativament parlant, hi ha la notícia sobre la situació actual del Club Bellaterra. L’article acaba reclamant el dret dels veïns per saber què passarà, fent menció a que, en el moment de la seva creació, els terrenys foren cedits als veïns per crear l’entitat esportiva.

 

 

L’any 1934, efectivament, l’empresa urbanitzadora de Bellaterra, Fomento de la Vivienda Popular, que més tard es va dir Fomento Barcelonés de Inversiones (FBI) va cedir als veïns de Bellaterra unes parcel·les privilegiades per crear el Club Esportiu Bellaterra. La condició va ser que, si mai desapareixia el Club com a entitat, l’ús de les parcel·les passaria a la Unió de Propietaris de Bellaterra, ara Unió de Veïns de Bellaterra

 

 

El cas, però és que cap de les dues entitats bellaterrenques s’ha dissolt i si en canvi l’empresa Fomento Barcelonés de Inversiones. Per fer-ho, però havia de resoldre la cessió dels terrenys al Club ja que no existia cap document que donés titularitat de propietat a l’entitat social i esportiva. Això es va resoldre amb la venda dels terrenys pel valor simbòlic d’una pesseta. Per tant, i a partir d’aquell moment, l’acord simbòlic de cessió dels terrenys als veïns de Bellaterra per part de l’entitat urbanitzadora va perdre tot valor. El Club Bellaterra va passar a ser el propietari i no està obligat a justificar als veïns de Bellaterra cap decisió. 

 

 

Ara bé, hi ha la consciència d’aquell gest que sempre ha volgut mantenir el Club, amb la ferma decisió que tot el que fes ho faria pensant en profit de la comunitat. La operació del nou Club Bellaterra buscava aquest benefici, però els càlculs de la Junta van ser erronis i ara es troben en aquest atzucac difícil de resoldre. No estaria de més, però que el Club fos transparent en les seves actuacions, si més no per la memòria dels qui el van impulsar.