Les funcions d'un diari han de ser les de blasmar la realitat del moment de la societat on va adreçat el mitjà. BellaterraDiari compleix amb escrupolositat aquest objectiu i mira d'informar amb rigor de tot el que succeeix a Bellaterra. La feina no és fàcil, no tant per les dificultats que suposa l'exercici del periodisme als animadors d'una premsa local, amb pocs recursos i poca gent per fer la feina, sinó també perquè un territori tan petit no genera prou esdeveniments que omplin la plana. Això fa que, de vegades ens trobem amb notícies de capçalera redimensionades.

 

 

Ara, però ens trobem davant d'una notícia que, no per antiga no deixa de ser de rabiosa actualitat, com se solia dir. Em refereixo a la capçalera digital i en paper titulada Què passa amb el trànsit al Camí Antic?. En l'article se m'esmenta com a cronista de Bellaterra i, certament, en el moment que vaig escriure el Llibre de Bellaterra tot el tema de Terranova i voltants em va portar a fer moltes indagacions. No us exposaré els resultats perquè tot el que vaig trobar ho vaig abocar al llibre.

 

 

Però, parlem de l'actualitat i parlem sensatament. L'article fa esment d'una manera genèrica de la raó del perquè el Camí Antic ha esdevingut una artèria neuràlgica per a molts vehicles. És un apunt genèric, però tota solució d'un conflicte passa per analitzar detalladament les raons que generen aquest conflicte. Permeteu-me un mode d'anàlisi.

 

 

En primer lloc, i per decència, l'ús de Camí Antic que en fem els bellaterrencs. Seria interessant saber quants en passem per aquesta via diàriament. El fet de viure a Bellaterra no en dona un patent de cors per fer-ne un ús indiscriminat i menys per acotar camins per a ús propi.

 

 

En segon lloc ser conscients de la importància adquirida per Bellaterra com a lloc d'escoles. Sé que molts voldrien que Bellaterra no tingués escoles, però les escoles són un bé cultural incalculable, una riquesa social difícil de mesurar. Si Bellaterra va néixer com una Ciutat Jardí o com una Zona Residencial, amb la creació de l'Escola Tagore l'any 1957, el seu perfil va canviar perquè molta gent va decidir fer de Bellaterra la seva primera residència, com ara passa amb moltes famílies que busquen casa per estar a prop de l'escola dels seus fills.

 

 

En tercer lloc, i agafant el fil del qual he escrit fa un moment, no hem d'oblidar que Bellaterra està en un punt estratègic rodejat d'escoles. Per dir-ne algunes, l'Escoleta, La Vall, el Thau, l'Avenç, el Viaró, l'Escola Japonesa, etc. Aquesta proliferació d'escoles fa que el Camí Antic esdevingui una connexió necessària per als usuaris d'aquestes escoles.

 

 

En quart lloc, la creació del polígon Can Sant Joan va generar molts llocs de treball i això implica més mobilitat per part dels treballadors que busquen vies alternatives d'accés, com el Camí Antic.

 

 

I en cinquè lloc, la transformació viària de l'entorn i que, en certa manera ha generat proximitat de nuclis, fa que la gent es plantegi triar llocs de residència ben comunicats. Bellaterra està al bell mig d'una xarxa viària com pocs n'hi ha i ha quedat engolida de manera irremeiable.

 

 

Cap d'aquests aspectes es pot corregir, ans el contrari, cada un d'ells apunta a un creixement exponencial. Aleshores, què es pot fer? Veritablement, té solució aquest Camí Antic?

 

 

A parer meu, la solució d'aquesta part de Bellaterra no es pot deslligar de la resta dels més de 32 km de vials que tenim, i només un pla rigorós, amb un estudi a fons de com volem que sigui el nostre nucli urbà pot determinar fins a quin punt les influències del nostre entorn poden afectar la circulació.

 

 

Tornant al Llibre de Bellaterra, a la seva separata hi ha un capítol dedicat al nomenclàtor de Bellaterra. Era conscient aleshores (2005) de la importància del tema viari i per això em vaig entretenir a recórrer, amidar i documentar tots i cadascun dels carrers. I no només això sinó quer en una part del llibre proposo dividir Bellaterra en barris per fer més efectiu qualsevol estudi d'afectació viària i d'infraestructura. És evident que jo, que visc al carrer Sant Pancraç no tinc els mateixos problemes que poden tenir els que viuen a l'Av. Marcet o al mateix Camí Antic.

 

 

Per acabar, afegir que l'any 2011 vaig fer el pas de presentar-me a les primeres eleccions municipals on s'escollia la primera EMD. Aleshores vaig desenvolupar un programa electoral molt extens on es tocaven, crec, tots els temes: Governació (amb 12 propostes), Economia (amb 6 propostes), Cultura (amb 13 propostes), Esports (amb 5 propostes), Neteja, jardineria i enllumenat (amb 12 propostes), Regulació i ordenació del trànsit (amb 12 propostes), Política local (amb 9 propostes), Comunicació (amb 7 propostes) i les Relacions municipals i Relacions externes. Com es pot veure, el tema de la regulació viària amb 12 propostes i un llarg preàmbul ja era prou candent per a merèixer una atenció especial.

 

 

Nou anys després crec que les coses segueixen igual i no s'ha fet res en positiu sinó mirar-se el melic i creure que tots els mals ens vénen de fora. I així és molt difícil progressar i buscar solucions.