El trànsit de les autopistes afecta directament al trànsit intern de Bellaterra
El trànsit de les autopistes afecta directament al trànsit intern de Bellaterra | Arxiu

 

 

La Generalitat de Catalunya ha publicat el Pla de Mobilitat Específic del Vallès (PEMV), un document que analitza en profunditat la situació del trànsit i la mobilitat en general a les dues comarques del Vallès, tant pel que fa als vehicles privats com pel transport públic. El text preveu a més una sèrie de canvis per a la millora del transport global al Vallès Occidental i Oriental, a nivell de proposta, que hauran de ser valorades per l'administració abans de ser dutes a terme. 

 

 

Els dos documents estan en període d'exposició pública des del 3 de febrer fins el 8 d'abril del 2020, temps en el que la ciutadania pot revisar-los i fer les aportacions i al·legacions que consideri. La documentació es podrà consultar també a les oficines de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona). Podeu consultar aquí la Memòria del Pla de Mobilitat, que va acompanyada d'un estudi ambiental estratègic per a revisar tots els aspectes d'impacte sobre la natura i la qualitat de l'aire que es treballen al Pla.

 

 

El Vallès, una zona que absorveix molt trànsit

 

De la Memòria del PEMV es desprenen dades importants per entendre quin és l'impacte del transport al Vallès en general, cosa que ajuda a veure l'origen de diferents problemàtiques relacionades amb el transport a Bellaterra. Així, per exemple, al document destaca que els dos vallesos tenen una població d'1'3 milions d'habitants (dels que aproximadament 900.000 corresponen al Vallès Occidental), cosa que suposa un 26% de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. En canvi, les comarques absorbeixen el 40% de la mobilitat de la regió i el 45% del trànsit, “molt per sobre del seu pes en població” indica el text. 

 

La mobilitat a Barcelona des del Vallès implica 600.000 desplaçaments diaris, mentre que els desplaçaments interns (en l'interior del Vallès) sumen uns altres 850.000, generant un total d'1'4 milions de desplaçaments a les dues comarques, la major part dels quals es situen al Vallès Occidental.

 

 

La rotonda d'entrada a Bellaterra és un dels punts de major conflictivitat en el trànsit en hora punta
La rotonda d'entrada a Bellaterra és un dels punts de major conflictivitat en el trànsit en hora punta | Arxiu

 

 

 

Una xarxa de transport públic “adequada”

 

A aquests números se sumen diferents problemàtiques relacionades amb el trànsit que afecten directament Bellaterra, com un dèficit de connectivitat en tot el territori més enllà del corredor AP-7 / B-30, cap regulació de l'aparcament en municipis inferiors a 5.000 habitants i la falta d'existència d'un Pla de Mobilitat supramunicipal, “que en el cas del Vallès podria ser molt interessant”, indica el text. D'altra banda, però, del text es desprèn que, tot i que saturada, la xarxa de mobilitat de transport públic és adequada, especialment en la connexió per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Les millores per Bellaterra, d'aprovar-se el Pla, es concentraran a la zona propera al nus AP-7 / C-58, a la part superior dreta del mapa
Les millores per Bellaterra, d'aprovar-se el Pla, es concentraran a la zona propera al nus AP-7 / C-58, a la part superior dreta del mapa | Google

 

 

Propostes de millora: el nus C-58 – AP-7/B-30

 

Segons es pot llegir a la Memòria del Pla, al voltant de Bellaterra les millores proposades se centren en la connexió de les autopistes C-58 i AP-7/B-30. Entre elles es llisten la inclusió de carrils d'incorporació en la unió entre C-58 i B-30 fins a la sortida de la Universitat Autònoma, un tercer carril a la B-30 en sentit sud fins a Bellaterra i un altre tercer carril a la B-30 en sentit nord entre la sortida de Parc de l'Alba i el seu allargament com a segon carril en la incorporació a la C-58.

 

 

A més, es proposa ampliar els ramals d'enllaç entre B-30 i C-58 en tots dos sentits, i millorar la connexió entre la B-30 i C-58 i la carretera de Bellaterra. Un seguit d'inversions que, per ara, només són propostes i hauran d'esperar a les execucions de la Generalitat de Catalunya un cop finalitzat el període d'exposició pública.