Els plens de la Junta de Veïns de Bellaterra se celebren a la seu de la EMD
El Centre Cívic és la seu de l'EMD de Bellaterra | Cedida

 

 

La Diputació de Barcelona ha tornat a oferir enguany el seu suport a l'administració de l'EMD de Bellaterra en qüestions laborals. Es tracta d'una ajuda a la gestió de nòmines i altres tràmits relacionats amb la contractació i el manteniment de la documentació dels treballadors i treballadores de l'entitat. Bellaterra és un més dels 135 ens municipals a qui l'organisme provincial ajuda en aquest sentit. 

 

 

En concret, la Diputació ajuda en la confecció de nòmines, documentació sobre transferències bancàries, de cotització a la Seguretat Social, i de liquidació mensual o trimestral de les retencions i ingressos a compte dels impostos. A més, aquest servei també inclou les altes i baixes de personal, la formalització de contractes de treball i presentació telemàtica davant de les administracions corresponents, la gestió de les incapacitats temporals i un sistema d'arxiu digitalitzat de tota la documentació produïda.

 

 

Aquesta ajuda és habitual des de l'organisme provincial cap als ajuntaments de menys de 5.000 habitants. Al Vallès Occidental, els ens locals que se'n beneficiaran són Gallifa, Sant Llorenç Savall, Rellinars i Ullastrell; a més de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. En total, a través d'aquesta ajuda, la Diputació assisteix en la confecció de 45.000 nòmines anuals, que es tradueixen en 91 milions d'euros cada any.

 

 

El suport de la Diputació de Barcelona en l'elaboració de nòmines es realitza en un entorn web que està vinculat als portals telemàtics de les institucions de referència en aquest àmbit. A més, i de forma permanent, les administracions municipals també compten amb una formació adreçada als tècnics municipals, amb un assessorament respecte la idoneïtat de cada modalitat de vinculació contractual i amb un suport tècnic de resolució de consultes puntuals que tinguin els treballadors dels governs locals.