Jordi Fernández, director de l'Institut Forat del Vent
Jordi Fernández, director de l'Institut Forat del Vent | Mónica García

 

 

El dissabte 22 de febrer, l'Institut Forat del Vent ofereix les sessions informatives sobre el nou Batxillerat Internacional que estrenaran el curs 2020-2021. El centre serà el primer institut públic del Vallès en oferir aquest tipus de Batxillerat. Després de dos anys de treballs per aconseguir el vistiplau per engegar aquest model d'estudis a l'institut, entrevistem al director del centre, Jordi Fernández

 

 

Què significa per a l'Institut tenir aquest batxillerat internacional?

És un repte. Significa obrir noves oportunitats a l'alumnat dels instituts públics. És una nova via de treball que demostra com la gent té ganes de fer coses noves.

 

 

S'ampliarà la plantilla de professors?

L'ampliació del professorat depèn del Departament d'Ensenyament. Serem nosaltres mateixos i aquí està el repte. El professorat té ganes de fer-ho. Els mateixos professors han hagut de fer una sèrie de cursos i formacions durant els dos últims anys.

 

 

Què és el Batxillerat Internacional?

Per dir-ho d'una altra forma, no és un batxillerat de llengua anglesa, tot i que molt agent ho confon. El Batxillerat Internacional és, sobretot a les escoles públiques, d'un nivell d'exigència i implicació alt quant a la capacitat de treball, de sacrifici… A l'alumne se li exigeix molt i fan molta feina. Per a nosaltres és un batxillerat d'excel·lència. El Batxillerat Internacional està considerat el millor batxillerat per preparar-se per anar a la universitat. És un currículum complet perquè els de lletres estudien temes de ciències i a l'inrevés. Nosaltres només fem les branques de Científic i Tecnològic. A l'escola pública només hi ha 25 places i s'ha de passar una selecció prèvia.

 

 

El Batxillerat Internacional està considerat el millor batxillerat per preparar-se per anar a la universitat

 

 

Què aporta als estudiants fer aquest batxillerat?

Per una banda, aquests estudiants tindran un batxillerat que val per a moltes universitats importants del món. A més, tindran una doble titulació: la del batxillerat nacional i la de l'internacional. Això és important a les universitats de fora de l'estat perquè miren el currículum. A banda de tot això, per a nosaltres és important l'atenció a la diversitat per la part de dalt. És similar a tenir esportistes que són molt bons i vols que entrenin al Barça perquè se'ls exigeix molt més i perquè evolucionarà més.

 

 

A qui està destinat aquest batxillerat?

A l'escola pública, el Batxillerat Internacional és obert a tothom. No tenen avantatge ni els del nostre institut, ni els de Cerdanyola. Hi ha un procés de selecció on els alumnes passen unes proves de català i matemàtiques i se'ls hi mira el currículum. També es mira la nota mitjana des de primer a tercer d'ESO i després se'ls hi fa una entrevista personal amb ells i les seves famílies.

 

 

Quin feedback teniu dels altres centres?  

Els professors diuen que hi ha molta feina però que és molt agraïda. L'alumnat diu més o menys el mateix: hi ha molta feina però estan molt contents d'haver cursat el Batxillerat Internacional.

 

 

Com ha estat el procés d'embarcar-vos en l'aventura del Batxillerat Internacional?

Sempre pensem en la diversitat i quan hi ha alumnes que et demanen més, sempre vas fent coses, però vam pensar a regularitzar això en estudis postobligatoris. El claustre, el consell escolar i el Departament van aprovar la proposta d'acollir el Batxillerat Internacional i a partir d'aleshores van començar dos de burocràcia i sessions de formació per al professorat. Aquest gener ens han donat el vistiplau. Ara ve un procés diferent que és començar les classes, però a això ja estem acostumats.

 

 

El professorat està en un moment de maduresa

 

 

Els professors estan motivats?

Sí perquè si no és difícil fer-ho. Estem molt contents amb l'equip de professors que tenim. De fet, tot el claustre va dir que sí a apostar pel Batxillerat Internacional. Han hagut de passar per cursos i formacions i intentarem que cada cop més professors estiguin implicats en aquest batxillerat.

 

 

Institut Forat del Vent de Cerdanyola
Institut Forat del Vent de Cerdanyola | Cedida

 

 

En quin moment diria que es troba l'institut?

Sense mirar l'aspecte exterior, l'interior està en un moment molt equilibrat. Les coses funcionen de forma molt automàtica. Hi ha un professorat que estan en un moment de maduresa. És a dir, no són molt joves, tampoc són molt grans però fa molts anys que estan aquí. També tenim gent jove que ha entrat amb molta força.

 

 

Quins són els principals canvis que ha tingut l'institut?  

Han passat moltes coses. El sistema educatiu ha canviat en aquests anys. Vaig entrar quan començava l'ESO. Aquest era l'institut de batxillerat, o BUP, de Cerdanyola. També han fet canviar als professors la manera de fer classe i també s'ha notat l'entrada de les noves tecnologies. Per una altra banda, en els últims vuits anys he percebut un canvi en concret. Ara, les famílies que venen ho fan perquè volen, no per casualitat. La gent ve perquè vol venir i té ganes d'estudiar al nostre institut.

 

 

Això és fruit de canvis específics?

El projecte educatiu ha anat canviant i ens hem anat adaptant i hem pensat molt en l'atenció a la diversitat. També fa temps que intentem predicar és l'exigència. Nosaltres hem d'exigir als estudiants, però després els cuidem. Els hem d'exigir un resultat i un risc, això està molt de moda.

 

 

Intentem fer una sèrie de projectes en les quals els alumnes es cohesionin i vegin que la transició no és tan forta

 

 

A un institut com el Forat del Vent, on arriben estudiants de primer d'ESO, com es viu aquest pas de la Primària a la Secundària?  

Es topen amb una paret. La forma de treballar en un institut és molt diferent en aspectes com els professors. Passen de tenir tres professors a tenir-ne set o vuit. Intentem fer una sèrie de projectes en les quals els alumnes es cohesionin i vegin que la transició no és tan forta. Els alumnes també treballen amb ordinadors, i això també és un canvi. També és una aposta de l'institut no estar d'esquena a les noves tecnologies. Els 'nanos' s'han d'alfabetitzar en les noves tecnologies.

 

 

És més difícil motivar els adolescents d'avui dia?

La principal diferència és que ara tenen accés a un món molt més ampli amb mòbils, ordinadors… Això fa que siguin més dispersos. Però hem inclòs les noves tecnologies d'una forma que els enganxa. A 4t d'ESO canvien i maduren quan comencen a reflexionar sobre què volen fer en el futur.

 

 

Quins aspectes necessita millorar el centre?

Necessita una rentada de cara exterior importantíssim. Estem en una llista d'espera de reformes del Departament d'Ensenyament. Però són processos que es fan molt llargs. El que ara necessita l'institut és refer tota la part externa. És un institut vell, evidentment, però si mires la part interior no està tan malament com l'exterior: hi ha classes on entra massa sol, la façana no està bé, a vegades entra aigua… Tot això s'ha d'arreglar. Hem millorat espais com els laboratoris, per deixar-los enllestits per començar les classes del Batxillerat Internacional, i estem millorant la connexió WIFI.