Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona | UAB

 

 

El Consell de Govern de la UAB ha aprovat aquest dimecres el calendari electoral per escollir un nou rector o rectora. La primera volta de les eleccions tindrà lloc el 18 i el 19 de maig.  En cas que cap candidatura assoleixi la majoria absoluta (per sobre del 50% del vot ponderat) en la primera volta, les dues candidatures amb més percentatge de vot ponderat passarien a la segona volta, que es produiria els dies 25 i 26 de maig.

 

 

Per primera vegada, les eleccions a rector o rectora es desenvoluparan íntegrament per votació electrònica: es podrà emetre el vot a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet.

 

 

El calendari electoral marca que el dia 4 de maig es proclamaran les candidatures definitives i, el mateix dia, s'obrirà la campanya electoral, que finalitzarà el 19 de maig. El termini per votar s'obrirà a les 10 h del 18 de maig i es tancarà a les 16 h del dia 19. En cas d'haver-hi una segona volta, es seguiran els mateixos horaris els dies 25 i 26 de maig. La proclamació dels resultats definitius per part de la junta electoral general de la UAB tindrà lloc el 22 de maig per a la primera volta i el 2 de juny per a la segona.

 

 

La UAB ha adoptat ja el sistema de votació electrònica en diverses comtesses electorals per escollir els representants de la comunitat universitària a les eleccions al Claustre i a les juntes de facultat o escola, així com a les eleccions sindicals. El vot electrònic es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya. Aquesta plataforma inclou sistemes de seguretat que garanteixen l'anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat emès correctament sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

 

 

El rector o rectora és el màxim representant institucional de la universitat i és escollit per sufragi universal ponderat per tota la comunitat universitària. L'electorat es divideix en quatre sectors: el professorat doctorat i amb vinculació permanent a la universitat (sector A, 51% del vot ponderat), la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència (sector B, 9% del vot ponderat), els i les estudiants de grau i de postgrau (sector C, 30% del vot ponderat) i el personal d'administració i serveis (sector D, 10% del vot ponderat). La publicació del cens definitiu es farà el proper 27 d'abril. El mandat del rector o rectora és de quatre anys i una mateixa persona pot exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats. Només poden presentar-se a rector o rectora els catedràtics i catedràtiques d'universitat.