Terrassa del Bar del Club Bellaterra

Terrassa del Bar del Club Bellaterra | Laia Tardós

 

 

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha anunciat noves mesures dirigides als comerços i indústries afectats per l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. Aquests ajuts es concreten en la subvenció per un import equivalent a la taxa per la recollida de residus comercial i la taxa per l’ocupació de la via pública de taules i cadires pel període comprés entre la finalització de l’estat d’alarma i final d’any. És a dir, el consistori subvencionarà el 100% de les taxes d'escombraries i terrasses. 

 

 

Aquestes mesures s’afegeixen a les que ja va aprovar l’executiu local el 19 de març i que contemplen l’exempció de la taxa per la recollida de residus a aquelles activitats comercials i industrials que no poden obrir al públic proporcional al període en el qual no es pugui exercir l'activitat, el descompte en la taxa d'ocupació de l'espai públic de terrasses de bars i restaurants, proporcionals al període en el qual no es pugui exercir l'activitat, l’ajornament del cobrament de l'impost d'estades a establiments turístics (IEET) fins a setembre de 2020 com a suport al sector turístic i un descompte en la taxa de paradistes dels Mercats Municipals proporcional al període en el qual no es pugui exercir l'activitat en cas de tancament forçós de la parada.

 

 

“Els serveis econòmics treballen per habilitar els recursos que permetin cobrir aquests ajuts i d’altres aprovats anteriorment, així com tot l’important paquet econòmic dedicat directament a la ciutadania que ho necessita”, destaquen des de l'Ajuntament. 

 

 

Es modifica el calendari fiscal

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ORGT, encarregat del cobrament dels impostos i taxes de l’Ajuntament de Cerdanyola, ha modificat el calendari fiscal dels tributs que s'han vist afectats per l’estat d'alarma. Concretament les modificacions han estat les següents:

 

 

1. En relació amb l’IVTM – impost del cotxe – es prorroga fins al 2 de juny el període voluntari de pagament (era fins al 5 de maig) pels no domiciliats i la data de cobrament dels domiciliats també es modifica i es realitzarà l'1 de juny.

2. L’ORGT acorda la modificació del calendari fiscal pel cobrament dels padrons que estaven en període voluntari durant l'aprovació de l'estat d'alarma i són els següents:

 

 

Canvis al calendari fiscal

 

 

El consistori assenyala que aquestes modificacions es poden veure novament prorrogades depenent de la durada de l’estat d’alarma.