Eix Central de la Universitat Autònoma
Eix Central de la Universitat Autònoma | Toni Alfaro

 

 

L’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha anunciat que dóna per finalitzada la docència presencial del segon semestre. Així, la universitat acorda que tota l’activitat docent pendent continuarà en format virtual. 

 

 

La UAB explica que s’està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre adaptarà a les seves característiques. “L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual i s’estan cercant mecanismes per garantir la continuïtat de tot l’alumnat”, afirmen.

 

 

 

 

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha emés un comunicat en el qual assenyala que “si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les assignatures del segon semestre entre mitjans de juny i mitjans de juliol, tanmateix, el professorat, d’acord amb la direcció del centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual evolució de la crisi sanitària que faci impossible l’activitat presencial en aquelles dates”. Destaca que els serveis de TIC de la Universitat donaran suport a aquesta tasca.