Residència El Cim de Bellaterra

Residència El Cim de Bellaterra | Cim Bellaterra

 

 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu fer més de 27.000 proves a les residències catalanes, entre elles la del Cim de Bellaterra, abans del 8 de maig per detectar coronavirus entre els usuaris i als treballadors, tant si tenen símptomes de COVID-19 com si no. D'aquesta manera, Salut vol fer un cribatge a les residències per “sectoritzar” espais dins dels mateixos centres o, si no és possible, per buscar ubicacions alternatives per als usuaris. Ho va explicar la directora assistencial de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, en roda de premsa el 16 d'abril.

 

 

Actualment hi ha 604 residències –de gent gran, de discapacitats i de salut mental- amb pacients amb COVID-19. Fins ara, segons Salut, s'hi han realitzat unes 8.500 proves PCR, però ara Salut vol superar les 27.000 per determinar l'estat dels residents, de forma prioritària en aquells centres on hi ha algun cas sospitós o confirmat de la malaltia. De moment, s'han identificat 26 espais a Catalunya, que actualment no són residències, amb 1.044 places disponibles per reubicar-hi persones fràgils, tant si tenen el virus com si no s'han contagiat.

 

 

Les proves seran majoritàriament PCR, que són les més fiables però que necessiten ser processades en un laboratori. Els responsables de Salut han vist que els tests ràpids no permeten estalviar tantes PCR com s'havia calculat d'entrada, un 60%. Els tests ràpids es poden realitzar in situ, però tenen una fiabilitat limitada: si bé els casos positius detectats amb aquestes proves sí que són segurs, els resultats negatius s'han de confirmar després amb una prova PCR.

 

 

Una altra de les accions prioritàries que destaquen des del Departament de Salut és un seguiment del mapa de residències a Catalunya per identificar el nombre total de places i quines es troben lliures i els serveis que tenen per si cal traslladar alguns usuaris de manera que els espais es puguin “sectoritzar” per tenir separades aquelles persones amb coronavirus de les que no s'hagin contagiat. Amb aquest objectiu s'han identificat 26 equipaments d'arreu de Catalunya amb 1.044 places disponibles per reubicar si és necessari els usuaris.