Carrer 1 del Turó de Sant Pau

Carrer 1 del Turó de Sant Pau | Redacció

 

 

Els veïns del Turó de Sant Pau es quedaran sense subministrament elèctric el pròxim dilluns 11 de maig. Això es produirà a causa de treballs de manteniment del cablejat i les instal·lacions al barri en la seva pràctica totalitat, que es duran a terme per l'empresa E-distribución.

 

 

Els talls duraran 6 hores, entre les 8 i les 14h, i tenen com a objectiu millorar la xarxa de distribució elèctrica al barri.

 

 

Per a més informació, podeu trucar al 800 76 07 06 o entrar al web www.edistribucion.com. 

 

 

Avís d'interrupció del subministrament

Avís d'interrupció del subministrament | Cedida