Un cotxe circulant per la plaça del Pi de Bellaterra
Un cotxe circulant per la plaça del Pi de Bellaterra | Redacció

 

 

El govern central espanyol ha ampliat l’ocupació permesa als transports després de dos mesos d’estat d’alarma. Aquest diumenge 10 de maig es va publicar al Boletín Oficial del Estado una nova disposició a on es modifica l’article 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, per la qual es modifiquen les restriccions a l’ocupació de turismes i altres tipus de vehicles privats i públics.

 

 

En concret, la nova normativa, que entra en vigor aquest mateix dilluns 11 de maig, fa especial referència a les persones que convisquin al mateix domicili i ho facin emprant les mesures d’higiene i seguretat sanitària corresponents.

 

 

Aquí podreu trobar les condicions per la mobilitat en transport públic i privat:

  • En el cas de les motocicletes, ciclomotors i vehicles de categoria L en general (inclosos cotxes de molt petites dimensions) que estiguin provistos de dues places homologades, podran circular-hi les dues persones de les places homologades (conductor i passatger) que portin casc integral amb visera, o emprin mascareta o resideixin al mateix domicili. Els guants també seran obligatoris per passatger i conductor, aquest últim en el cas de motocicletes o ciclomotors destinats a l’ús compartit, incloent-s’hi els guants de protecció de motoristes.
  • Als transports privats individuals i complementaris de persones a vehicles de fins a nou places (conductor inclòs), hi podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre i quan resideixin al mateix domicili. En aquest cas no cal portar mascareta.
  • En el cas anterior, si no totes les persones conviuen al mateix domicili, es podran desplaçar dues persones per cada fila de seients, sempre que emprin mascareta respectin la màxima distància possible entre ocupants.
  • transports públics de viatgers amb fins a nou places (inclòs el conductor) s’hi podran desplaçar dues persones per cada fila de seients extra a part de la del conductor, i tres en el cas que siguin tots del mateix domicili.
  • Als vehicles en què només hi hagi una filera de seients, com vehicles pesants o furgonetes, hi podran viatjar fins a dues persones, sempre que s’utilitzin mascaretes i guardin la màxima distància de seguretat possible.
  • Al transport públic, regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com als transports ferroviaris, a on tots els ocupants hagin d’anar asseguts, l’operador limitarà l’ocupació total de places de manera que els passatgers tinguin un seient buit al costat que els separi de la resta de passatgers. Els únics que podran viatjar junts són les persones que ocupin el mateix domicili. En qualsevol cas, als busos s’haurà de deixar buida la fila posterior al conductor, i hi haurà una atenció especial per habilitar espais per les persones amb discapacitat.
  • Per últim, als transports públics d’àmbit urbà i periurbà on existeixin plataformes habilitades pel transport de viatgers en peu, les persones hauran de mantenir entre sí la màxima distància possible. Com a referència, les places pels que vagin en peu seran la meitat que pels que vagin asseguts i de dos viatgers per metre quadrat a les zones habilitades.

 

 

Podeu consultar el BOE del 10 de maig en aquest enllaç.