Eix Central de la Universitat Autònoma
Eix Central de la Universitat Autònoma | Toni Alfaro

 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona comença a mostrar signes de desconfinament. Després que aquest dilluns dia 18 de maig s'hagi aprovat l'ampliació de possibles activitats de la fase 0 avançada, el centre educatiu més gran de Bellaterra anuncia que ja es poden anar incorporant als seus llocs de recerca alguns dels investigadors.

 

 

Segons indiquen des del centre universitari, això suposarà la tornada a la feina presencial d'uns 400 investigadors i investigadores, tot i que en diferents franges horàries. Tanmateix, també expliquen que no tota l'activitat de recerca s'havia paralitzat arran el confinament, ja que hi havia projectes que, en cas de ser abandonats durant uns dies, podien perdre's completament. 

 

 

En un correu enviat al PDI (personal docent investigador), l'Autònoma parla de “flexibilització de mesures en matèria d’educació, universitats, ciència i innovació i biblioteques” en base a l’ordre 414/2020, de 16 de maig publicada al BOE. Indiquen, a més, que aquesta situació “fa que s’activi el que teníem previst per a la fase 1 pel que fa al treball en els laboratoris i els serveis cientificotècnics“, i s'activen els plans de desconfinament ja preparats amb els diferents grups investigadors. A més, l'administració universitària explica que “s’habilitarà el servei de préstec de biblioteques per a PDI i doctorands“.

 

 

La UAB engega projectes de recerca i cedeix laboratoris per frenar el coronavirus
Un investigador treballa en un projecte de recerca sobre el coronavirus a la UAB | Cedida

 

 

En la coneguda com “fase 0'5 del desconfinament, només tindran accés el personal autoritzat per fer activitats de recerca indispensables, amb limitació d’accés i aforament i es mantenen totes les autoritzacions fetes fins al moment d’acord amb la fase 0. Alhora, des de l'Autònoma es garantirà totes les mesures de prevenció i de seguretat, com EPIs, mascaretes i gel hidroalcohòlic a les entrades dels edificis i el manteniment de la distància de seguretat, d’acord amb el pla previst pel Comitè de Seguretat i Salut de la UAB.

 

 

Des de la UAB recorden als seus investigadors que han de seguir diverses pautes d'actuació per evitar un possible contagi per coronavirus:

  • Limitar el temps de presència i la simultaneïtat de treballadors en un mateix espai a l’estrictament necessari. Si no és possible, mantenir equips humans homogenis.
  • Mantenir distància de seguretat de 2 m. Si el tipus de tasca o la disposició dels equipaments no ho permet, cal utilitzar mascareta quirúrgica obligatòriament.
  • Recordar que per qüestions de comoditat i higiene es recomana no utilitzar la mascareta més enllà de 4 h. 
  • La utilització d’equips compartits en els laboratoris és habitual. Aquest factor de risc es considera controlat en aquest entorn atès que en les tasques de rutina es fan servir guants de protecció i es descontaminen les superfícies periòdicament. 
  • La interacció amb usuaris es realitzarà mantenint les distàncies de seguretat.
  • Recordeu garantir la neteja de mans dels usuaris abans de l’entrada als espais de treball o col·locació de guants (tal i com es contempla en les normes de seguretat al laboratori).
  • Per a la recepció de mostres externes destineu un espai exclusiu. Manipular sempre amb guants.