Abril de desconfinament a Bellaterra
Un bellaterrenc compra al supermercat emprant una mascareta sanitària | Toni Alfaro

 

 

Les mascaretes seran obligatòries als espais públics pels majors de sis anys a Bellaterra i tot el territori espanyol per prevenir el contagi pel coronavirus. Així ho va avançar el Ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest diumenge 17, i ho va confirmar el dilluns 18, després de parlar amb els consellers de Sanitat de totes les autonomies i Catalunya. La mesura serà d'obligat compliment “també als espais tancats i a la via pública si no es pot garantir la distància mínima de seguretat de dos metres”, destacava Illa. 

 

 

Tot i que les mascaretes ja eren obligatòries al transport públic des del 3 de maig, ara ho seran de forma generalitzada. Exempts del seu ús obligatori quedaran, per tant, els casos on es puguin mantenir els dos metres de distància interpersonal a l'aire lliure, a més dels menors de 6 anys. En el cas dels infants d'entre 3 i 5 anys, portar la mascareta serà només recomanable. 

 

 

Altres excepcions tindran a veure amb persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's empitjorada per portar mascareta, en casos en què aquesta estigui contraindicada per altres motius de salut o en el cas de persones amb discapacitat o dependència que, per la seva conducta, dificultin el fet de portar-les. També es podrà no emprar mascareta durant activitats que facin inviable el seu ús, com menjar o beure, i en cas de causa de força major. Pels esportistes, Illa indicava que la distància òptima per practicar esport és de més de dos metres, i per tant tampoc seria necessària en aquest supòsit si es respecta aquesta distància.  

 

 

Els bellaterrencs gaudeixen de la Via Verda per fer esport durant el desconfinament
És important mantenir la distància de seguretat de dos metres, també a l'aire lliure | Toni Alfaro

 

 

Les mascaretes que caldrà emprar seran les quirúrgiques o sanitàries, i no és necessari emprar unes de major protecció com la FFP2 o FFP3, en el mateix sentit que al transport públic. Es podran aconseguir a diferents espais i, en el cas de Bellaterra, a la Farmàcia Bellaterra, a un preu de 0,96 euros la unitat, segons va fixar el govern espanyol a l'abril. La Generalitat de Catalunya haurà de decidir si, pels col·lectius vulnerables que no es puguin desplaçar, hi haurà alguna manera de proporcionar-los les mascaretes. 

 

 

L'executiu espanyol va dir, a més, que emprar la mascareta no substitueix altres mesures de protecció encara més efectives, com rentar-se les mans amb regularitat, evitar tocar-se la cara en la mesura del possible (ja que el coronavirus entra a l'organisme per boca, nas i ulls) i mantenir la distància de seguretat. Sobre aquesta última, Fernando Simón, portaveu del comitè del govern sobre el coronavirus, va dir que les situacions concretes per emprar la mascareta en base als dos metres de distància quedaven a la “responsabilitat individual“, depenent de la dificultat de mantenir-los. 

 

 

Alguns consells per l'ús correcte de la mascareta són:

  • No tocar la part frontal de la mascareta o la cara
  • No reutilitzar la mascareta sense desinfectar (si és possible)
  • No treure's la mascareta en públic per esternudar, parlar, tossir…
  • Portar la mascareta adequadament situada sobre la boca i el nas, ben subjecta, i sense deixar una o altra directament a l'aire
  • Respectar la distància de seguretat i les altres mesures per evitar contagis
  • En retirar la mascareta, hem d'evitar que toqui la cara 
  • Rentar-nos les mans abans i després d'emprar la mascareta

 

 

En principi, l'ús obligatori de la mascareta durarà mentre duri l'estat d'alarma, que es preveu que es torni a prorrogar en els pròxims dies fins al 7 de juny.