Un bloc de pisos a Cerdanyola del Vallès

 

 

Des del 19 de maig i fins al 30 de setembre es poden presentar les sol·licituds per demanar els ajuts al lloguer per la Covid-19. Aquests ajuts estan destinats al titular d'un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i que es trobi en situació de vulnerabilitat a causa de la Covid-19.

 

 

Les causes que contemplen els ajuts són:

  • Haver passat a estar en situació d'atur, li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), hagi vist reduïda la seva jornada de treball per motius de cures, en cas d'empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.
  • Què el conjunt dels seus ingressos no superi els 1.613,52€/mes. S'incrementa a 2.151,36€/mes si algun membre de la unitat familiar té discapacitat reconeguda superior al 33% fins. En el cas que la discapacitat reconeguda del 33% la tingui el titular del contracte de lloguer els ingressos no poden superar els 2.689,20€/mes. Aquestes quantitats es van incrementant per cada fill a càrrec.
  • Què la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

 

Per poder accedir a aquest ajut cal acreditar la residència legal a Catalunya i que l'import del lloguer no sigui superior a 900€ mensuals. L’ajut al pagament del lloguer es dóna per un màxim de 6 mesos (abril-setembre) i l'import màxim és de 750€/mes.

 

 

La presentació de les sol·licituds es fa, prioritàriament, per via telemàtica al web de la Generalitat. De forma excepcional es pot fer presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge mitjançant cita prèvia que s’ha de sol·licitar trucant al 935 808 888 extensió 3546. Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada i fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.