Aquest 26 de maig s’han presentat les conclusions dels treballs de la Taula per a la reactivació social i econòmica de Cerdanyola del Vallès, que donava inici el passat dia 12 d’aquest mes, i que s’ha tancat amb l’aprovació de 109 actuacions per fer front als efectes de la crisi sanitària a la ciutat. En aquesta taula hi han participat representants de l’Ajuntament, dels partits polítics i d’entitats i associacions vinculades al món social i econòmic

109 mesures i 4M€ 

“Donada la situació excepcional que actualment estem vivint, a conseqüència de la pandèmia derivada de la Covid-19 i les greus seqüeles socials i econòmiques que se’n derivaran, aquest espai de diàleg va néixer, des del govern municipal amb el suport unànime dels grups que conformen el consistori, amb l’objectiu de donar veu a la societat civil de la ciutat en la definició de les mesures que hauran de respondre a  les necessitats de la ciutadania derivades de la crisi sanitària”, expliquen des del consistori.

En aquest sentit, fruit del treball de la Taula de reconstrucció social i econòmica avui s’ha donat a conèixer una bateria de 109 mesures que abasten 13 àmbits diferents. A més, el consistori assenyala que el govern municipal preveu la mobilització de 4M€ per fer front als efectes de la Covid-19 a través del paquet de mesures que s’acaben de donar a conèixer. D’aquests, 1,7M€ aniran destinats a ajuts directes a famílies, autònoms i petites empreses

En un comunicat, l’Ajuntament de Cerdanyola ha fet públiques les mesures aprovades. En primer lloc, un paquet de mesures a fi de garantir les necessitats bàsiques i pal·liar qualsevol nova situació de vulnerabilitat conseqüència de la crisi sanitària.

Educació

Un segon bloc, previst per donar resposta a les necessitats en l’àmbit de l’educació i per garantir les oportunitats a la infància, tenint molt present la necessitat de posar en marxa aquest estiu casals amb reforç educatiu. Garantir, també, durant el període estival les beques menjador, o continuar proporcionant els recursos necessaris als infants i famílies vulnerables per fer front al nou període escolar, com ja s’ha fet amb el repartiment de suports i assegurant la connexió a internet dels alumnes.

Sala de plens de l'Ajuntament durant el ple de gener | MÓNICA GM
Sala de plens de l’Ajuntament durant el ple de gener | MÓNICA GM

Habitatge, gent gran i famílies

Una nova bateria de mesures en l’àmbit de l’habitatge i l’exclusió residencial, preveient la immediata posada en marxa de la Taula d’Habitatge i l’activació del projecte sensellarisme que ens permetrà anticipar-nos a possibles futures situacions d’emergència habitacional.

Un paquet de mesures en l’àmbit de la Gent Gran, la dependència i de les persones amb discapacitat, reforçant el seguiment telefònic a tota la gent gran sola per detectar possibles nous casos d’aïllament, i ampliant les prestacions oferides des del Servei de Teleassistència.

També, mesures en l’àmbit de la regidoria de Feminisme per assegurar l’assessorament i l’atenció a dones víctimes de violència masclista garantint a ple rendiment l’activació de protocols durant el mes d’agost.

En el document resultant, també es contemplen mesures en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, entre les quals hi figura el compromís de dur a terme una trobada en memòria de les persones que ens han deixat a la ciutat per la Covid-19, així com un reconeixement als treballadors i voluntaris que ha jugat un paper transcendental en aquesta crisi.

Àmbit econòmic i comerç

Seguidament, trobem un paquet de mesures d’ajuda a l’impuls econòmic i fiscal i a la conciliació de la vida familiar i laboral, que preveuen els ajuts directes a petites empreses, autònoms i famílies, més ambiciosos de la història de la nostra ciutat.

També mesures per a la promoció econòmica, del comerç i l’hostaleria local, algunes de les quals ja s’han començat a implementar com la campanya de suport al comerç, els serveis i l’hostaleria de proximitat amb l’entrada a fase 1 de la desescalada.

De la mateixa manera, s’han aprovat mesures en l’àmbit de la protecció de l’ocupació garantint l’acompanyament als autònoms i treballadors afectats per la crisi de la Covid-19.

A més, també es plantegen sol·licituds econòmiques i fiscals a altres Administracions Públiques com demanar al Govern d’Espanya poder destinar el superàvit i els romanents de tresoreria en polítiques i mesures que ajudin a la reconstrucció de la ciutat; sol·licitar a la Generalitat de Catalunya ajuts econòmics de mesures urgents complementàries en matèria d’ajuts econòmics de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19; i sol·licitar a l’AMB la bonificació del Tribut Metropolità.

Espai públic

D’igual manera, mesures en l’espai públic, com reservar per als vianants els caps de setmana els eixos principals de la ciutat per guanyar espai per a la població en detriment del vehicle privat, amb l’objectiu que la ciutadania pugui passejar de manera segura en espais prou amples per mantenir la distància de seguretat. Així com es continuarà insistint en la desinfecció de carrers i equipaments de màxima concurrència, i se senyalitzaran oportunament, sempre que sigui possible, les recomanacions de les autoritats sanitàries a carrers i equipaments.

Oficina d’afectats per la Covid-19

I per últim, també s’implementaran mesures en l’organització municipal, com la creació de l’Oficina d’afectats per la Covid-19 que ha de servir per prestar una assistència integral, coordinada i especialitzada per a la tramitació d’ajuts econòmics a les persones físiques o jurídiques afectades per l’impacte crisi sanitària.

Per a més informació sobre les conclusions de la Taula, podeu anar a aquest enllaç