La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentat aquest dimecres 27 els resultats de la setena edició del Rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d’universitats. La Universitat Autònoma de Barcelona obté el major rendiment possible en 28 dels 37 indicadors del rànquing i el lidera seguida per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Navarra.

La classificació agrupa aquests indicadors en cinc “dimensions”: ensenyament i aprenentatge, investigació, orientació internacional, contribució al desenvolupament regional i transferència de coneixement.

Dels 9 indicadors d’ensenyament i aprenentatge avaluats, la UAB obté la màxima qualificació en 6: taxa de graduació de grau, taxa de graduació normativa de grau, taxa de graduació normativa de màster, taxa de rendiment de grau, taxa de rendiment de màster i taxa d’èxit de grau. En investigació la UAB obté la màxima qualificació en 6 dels 9 indicadors analitzats: fons externs d’investigació captats, fons externs d’investigació liquidats, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, i postdoctorats.

Estudiants de l'Autònoma al seu eix central | UAB
Estudiants de l’Autònoma al seu eix central | UAB

En transferència de coneixement tots els indicadors avaluats, 8 en total, atorguen a la UAB el màxim rendiment: fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides per professor, patents amb empreses, ingressos per llicències, spin-offs, publicacions citades en patents i ingressos de formació contínua. 6 dels 7 indicadors d’orientació internacional situen a la UAB en el grup d’alt rendiment: titulacions de màster impartides en un idioma estranger, mobilitat d’estudiants, professorat estranger, pràctiques a l’estranger, tesis doctorals d’estudiants estrangers i publicacions internacionals.

Finalment, la UAB obté la màxima qualificació en 2 dels 4 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques en empreses de la regió i publicacions regionals.

En la seva setena edició, el Rànquing CYD ha crescut en àrees de coneixement (25 àmbits) i titulacions (un total de 2.925), i ha publicat resultats de 76 universitats, 48 públiques i 28 privades. Les dades incloses en el Rànquing CYD provenen de diverses fonts amb l’objectiu de possibilitar una àmplia informació: dades facilitades per les pròpies institucions, dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dades bibliomètriques i de patents.