La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) iniciarà el curs 2020-2021 combinant la docència presencial amb mètodes no presencials esperant que, tan bon punt sigui possible, es recuperi la presencialitat total. “El calendari i l’horari del curs s’ha establert de manera que es pugui recuperar la presencialitat total tan bon punt sigui possible, en la mesura que les circumstàncies sanitàries ho permetin”, destaquen des de la UAB.

Reconeixent que la situació d’emergència sanitària “probablement no permetrà començar el curs amb una presencialitat total”, l’Equip de Govern de la UAB i les direccions dels centres de la universitat han decidit “iniciar el curs en una modalitat docent que inclourà tota la docència presencial que les circumstàncies permetin i una part de docència organitzada de manera no presencial en allò que no es pugui fer al campus”, assenyalen en un comunicat. 

La universitat indica el calendari i l’horari del pròxim curs s’ha establert de manera que la presencialitat total es pugui recuperar tan bon punt les circumstàncies sanitàries ho permetin. En aquest sentit, destaquen que “es prioritzarà la presencialitat de les activitats amb més component pràctic i interpersonal, com ara les pràctiques, els laboratoris i els seminaris“. 

En el marc d’aquesta adaptació, la UAB donarà una atenció presencial especial a l’alumnat de primer curs i al que acaba els estudis. “També es tindrà una particular cura de l’alumnat amb situacions de dificultat“, assenyalen. Les condicions de la docència, tal com destaquen des de la universitat, poden evolucionar puntualment en un sentit o un altre, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

“La UAB és una universitat presencial amb un campus i uns equipaments que, en el seu conjunt, configuren l’entorn òptim per a la vida universitària, en tots els seus vessants acadèmic, social, cultural i participatiu, els quals hem perdut aquests darrers mesos i que volem tornar a recuperar tan aviat com sigui possible”, diu el comunicat de la Universitat Autònoma.