El Consell de Govern de la UAB, reunit el mes d’abril passat a distància, havia suspès, a causa de l’estat d’alarma declarat per la pandèmia del COVID-19, la convocatòria de les eleccions a rector o rectora de la UAB que estaven previstes per al mes de maig passat. Un cop que, des de l’1 de juny passat, els terminis administratius suspesos es podien reprendre, es va convocar un nou consell extraordinari que ha aprovat una nova convocatòria per desenvolupar el procés electoral a l’inici del curs acadèmic 2020-2021.

El calendari electoral marca, entre altres dates, que el dia 19 d’octubre es proclamaran les candidatures definitives i, el mateix dia, s’obrirà la campanya electoral, que finalitzarà el 28 d’octubre. El termini per votar s’obrirà a les 10 h del 27 d’octubre i es tancarà a les 16 h del dia 28. En cas d’haver-hi una segona volta, es seguiran els mateixos horaris els dies 2 i 3 de novembre.

Finalment, la proclamació dels resultats definitius per part de la junta electoral general de la UAB tindrà lloc el 30 d’octubre per a la primera volta i el 6 de novembre per a la segona.

L'actual rectora de la UAB, Margarita Arboix, en una foto d'arxiu | UAB
L’actual rectora de la UAB, Margarita Arboix, en una foto d’arxiu | UAB

Una votació electrònica segura

Per primera vegada, les eleccions a rector o rectora es faran íntegrament per votació electrònica: es podrà emetre el vot a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet. La UAB ha adoptat ja el sistema de votació electrònica en diverses comtesses electorals per escollir els representants de la comunitat universitària.

El vot electrònic es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC. Aquesta plataforma inclou sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat emès correctament.

El rector o rectora és el màxim representant institucional de la universitat i és escollit per sufragi universal ponderat per tota la comunitat universitària. L’electorat es divideix en quatre sectors: el professorat doctorat i amb vinculació permanent a la universitat (sector A, 51% del vot ponderat), la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència (sector B, 9% del vot ponderat), els i les estudiants de grau i de postgrau (sector C, 30% del vot ponderat) i el personal d’administració i serveis  (sector D, 10% del vot ponderat).

La publicació del cens definitiu es farà el proper 27 d’abril. El mandat del rector o rectora és de quatre anys i una mateixa persona pot exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats. Només poden presentar-se a rector o rectora els catedràtics i catedràtiques d’universitat.