La Generalitat de Catalunya deixarà sense efecte la regulació de l’estat d’alarma a tot el territori català a partir de la mitjanit que va del 18 al 19 de juny.

Des d’aquest moment, Bellaterra i tots els municipis catalans entraran en el què es coneixerà com “fase de represa“, que enterrarà una fase 3 que haurà durat només 24 hores. Alhora, però, aquesta fase implicarà noves mesures per evitar el contagi del coronavirus. El pla està aprovat pel Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), que gestiona les emergències generals a Catalunya per la població civil.

Alguns àmbits com les universitats, les instal·lacions esportives i les festes populars, es veuran obligats a insertar-se dins de plans sectorials específics, que es desenvoluparan a partir d’aquest divendres 19. En qualsevol cas, la tònica dominant a la societat catalana serà l’ús de la mascareta -obligatori per a majors de 6 anys quan no es pugui mantenir la distància de seguretat-, i la higiene, a través de la neteja habitual de mans, entre altres hàbits.

La mascareta serà habitual quan no es puguin mantenir 1,5 metres de distància | Toni Alfaro

En aquesta nova regulació, gestionada ja completament per l’administració catalana, hi haurà una gran aposta per la responsabilitat individual a l’hora d’evitar contagis pel coronavirus. Tot i això, es preveuen sancions que seran gestionades per ajuntaments i Generalitat, sent aquests a la vegada els encarregats de la vigilància i el compliment de la normativa.

Mobilitat

Tal com permetia la fase 3 de la desescalada decretada pel govern espanyol, la mobilitat està permesa per tota Catalunya. A més, a partir del 21 de juny, quan finalitza l’estat d’alarma a tot l’estat, també es podrà anar a altres comunitats autònomes.

Aforament als establiments

El Govern no regularà límits d’aforaments als espais a l’aire lliure i tancats a partir del 25 de juny. A partir d’aquesta data, aquests espais hauran de garantir una distància de seguretat equivalent una superfície de 2,5 metres quadrats per persona.

Fins al 25 de juny, però, els aforaments estaran limitats al 50% en els espais tancats i el 75% en els espais a l’aire lliure, incloent la celebració de la revetlla de Sant Joan

Pel que fa als establiments d’hostaleria i restauració, el Govern demana que es fomenti la reserva.

Espais tancats

Pel que fa als espais tancats, es fixa la necessitat de sectoritzar la zona, amb control d’accés i sortides independents. El nombre màxim de persones es limita a 1.000, que es pot doblar si hi ha localitats preassignades.

La distància de seguretat es pot rebaixar si es fa ús de la mascareta, es porta un registre d’assistents o hi hagi preassignació de localitats, i es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Als establiments d’hostaleria es flexibilitzarà l’aforament màxim | Toni Alfaro

Espais a l’aire lliure

En els espais a l’aire lliure, la distància interpersonal de seguretat pot rebaixar-se si: es fa ús de mascareta, es fa un registre dels assistents o preassignació de localitats i si es regula la circulació per evitar aglomeracions en els creuaments i els punts de més freqüència.

També es pot reduir la distància en cas que s’estableixien espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortides independents i no permeables entre si per a un màxim de 2.000 persones, que poden arribar a les 3.000 si són amb seients preassignats.

Reunions familiars

Pel que fa a les reunions familiars i activitats socials, la resolució no posa cap límit concret de persones però sí estableix una sèrie d’indicacions. Es podran fer de manera preferent amb les persones que mantenen un contacte molt habitual, “sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin” i “sempre que es respectin les normes de protecció individual“.

Es considera aglomeració quan no es pot mantenir distància física interpersonal de seguretat.

Congressos i fires

En congressos, fires i actes similars, la resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d’assistents s’ajusti a l’aforament del lloc a partir de la superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Caldrà portar un registre d’assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d’accés i sortida, i posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics.

La superfície de seguretat es podrà rebaixar si es fa ús de la mascareta i si es sectoritza l’espai, amb control d’accés i de sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.

Universitats com la UAB necessitaran un pla sectorial específic | Toni Alfaro


 

Plans sectorials

La resolució del Procicat també estableix que caldrà aprovar plans sectorials per a una quinzena d’àmbits d’activitat: universitats, serveis socials, centres docents, transports, establiments comercials, d’hostaleria i restauració, turisme, locals d’oci nocturn, lleure infantil, fires i congressos, instal·lacions esportives, equipaments culturals o festes i esdeveniments populars.

Els plans sectorials ja aprovats durant les fases de la desescalada s’hauran d’adaptar a la nova situació.

Ús obligatori de mascareta

La resolució també fixa l’ús obligatori de mascareta per als ciutadans majors de sis anys a la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats oberts al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància d’1,5 metres amb altres persones amb qui no es manté un contacte proper molt habitual.

També serà obligatori l’ús de mascareta al transport públic.

En canvi, l’ús de mascareta no serà exigible en el cas de l’exercici físic esportiu a l’aire lliure, en supòsits de força major o quan la naturalesa de les activitats d’ús de la mascareta sigui incompatible, com mentre es menja o es beu.

“Autoresponsabilitat” de la ciutadania

La resolució estableix una sèrie de mesures de protecció individual que haurà d’adoptar la ciutadania, entre les quals hi ha la higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l’aire, el manteniment de grups de convivència habituals i l’ús de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

També es recomana donar preferència dels espais a l’aire lliure a l’hora de fer activitats, la ventilació correcta d’espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Aquestes normes també són exigibles als titulars d’empreses o establiments d’ús públic, i s’ordena que els responsables d’activitats garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables per minimitzar el temps d’estada a l’interior de locals i que facilitin la seva mobilitat a l’interior.

També es demana que aquelles persones que tinguin símptomes de COVID-19 contactin amb el sistema públic de salut i seguir les indicacions d’aïllament.