El passat dijous 18 de juny, l’EMD de Bellaterra va convocar un plenari extraordinari urgent de la Junta de Veïns pel dia següent a les 20.30 h sobre qüestions administratives relatives a la realització dels plenaris a distància. Tanmateix, la reunió va ser desconvocada pocs minuts abans del seu inici, indica el president de l’EMD en funcions Guillem Nadal, per falta d’urgència.

Segons el cap delegat del govern bellaterrenc, la idea era “convocar un Ple telemàtic per modificar el Reglament Orgànic de l’Entitat Municipal (ROEM) -document que regeix què es pot fer i què no al Ple de l’EMD-, per poder fer més plenaris a distància” més endavant. I és que, afegeix, “alguns dels vocals no podien assistir ara als plens presencials per temes de salut”. La modificació del reglament s’havia de fer per llei abans de la finalització de l’estat de força major -explica Nadal- i, amb la finalització de l’estat d’alarma aquest diumenge 21, era urgent aprovar aquesta modificació.

Guillem Nadal prenent possessió de l'acta de vocal, el 15 de juny del 2019 | Laia TR
Guillem Nadal prenent possessió de l’acta de vocal, el 15 de juny del 2019 | Laia TRTanmateix, el també vocal de Gent per Bellaterra indica que van consultar-ho i “tot i que s’hagi acabat l’estat d’alarma, no s’ha acabat l’estat de força major“, i augura que no sembla que aquest hagi de finalitzar fins al setembre, segons la seva opinió. La normativa del govern central, després de les últimes modificacions sobre els ens locals, implica que mentre no acabi l’estat de força major es poden fer plenaris telemàtics, a través dels quals és possible modificar el reglament per instaurar-los com a sistema alternatiu per celebrar els Plens de la Junta de Veïns.

Davant aquesta situació, “no era urgent fer el Ple de divendres i, per tant, vam desconvocar-lo per falta d’urgència”, ja que “el ROEM es pot modificar més endavant”. A més, declara, “els canvis al ROEM tenen un període d’exposició pública després de la seva aprovació inicial, i una aprovació definitiva”; aquests necessiten alhora d’uns terminis que no es podrien complir en cas que els canvis s’haguessin fet entre el passat divendres 19 i el diumenge 21, explica.

Donada però la falta d’urgència, assegura que probablement ho tiraran endavant en properes reunions de la Junta de Veïns.

Tranquil·litat davant la substitució d’Andreu

Sobre l’adquisició temporal del càrrec de president de l’EMD fins l’11 d’agost, Nadal indica que “m’ho prenc amb tranquil·litat”. “Aquestes situacions estan previstes dins el règim local”, diu el de Gent per Bellaterra, i afegeix que “el Ramon tornarà l’11 d’agost, i mentrestant seguirem fent les tasques de forma normal, com fins ara”.


FOTO PORTADA: Una reunió presencial de la Junta de Veïns de l’EMD de Bellaterra | Laia TR