La Universitat Autònoma de Barcelona ja acull als visitants sense autorització. Amb la retirada de l’estat d’alarma el passat dilluns 22 de juny i l’entrada a la fase de represa, l’accés al campus de Bellaterra de la UAB va tornar a estar permès per a tothom, sense la necessitat de fer una sol·licitud d’autorització puntual, com sí s’havia de fer fins ara.

A mes, al centre universitari ja estan treballant en la organització del curs 2020-2021, i per tant també s’obriran les gestions acadèmiques per a fer tots els tràmits administratius necessaris relacionats amb els estudis. Per a gestionar-los, s’haurà d’assistir amb cita prèvia.

Pel personal que es reincorpora al campus, la universitat indica que s’ha de presentar una declaració de responsabilitat. Tot i això, als llocs de treball es garanteixen totes les mesures de prevenció i de seguretat, diuen des del centre, i afegeixen que és molt important que tothom segueixi les mesures d’higiene personal i de distanciament social.

Pel que fa a la docència del curs 2020-2021, la UAB iniciarà el curs amb tota la docència presencial que les circumstàncies permetin i una part de docència no presencial en allò que no es pugui fer al campus.